Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і ремонті сільгосптехніки

Валентин СТОЄЦЬКИЙ,

начальник Київського підрозділу ДПТ України

 

1. Загальні вимоги до місць ремонту

 

1.1. Виготовлення і капітальний ремонт сільськогосподарських машин і техніки мають здійснюватись на спеціалізованих підприємствах.

1.2. Технічне обслуговування (ТО) і ремонт автомобілів повинно проводитися у спеціально пристосованих майстернях або пристосованих для цієї мети приміщеннях з негорючих матеріалів.

1.3. Електрозварювальні та фарбувальні роботи дозволяється проводити тільки у спеціально обладнаних приміщеннях з негорючих матеріалів, забезпечених вогнегасниками і пожежним інвентарем.

1.4. Зварювальні пости слід розташовувати в кабінах з негорючих матеріалів площею щонайменше 3 м х 2 м кожна.

1.5. Цехи або відділення, де проводиться гаряче обкатування двигунів внутрішнього згоряння, слід розміщувати в окремих приміщеннях, збудованих з негорючих матеріалів.

1.6. Опалювання виробничих приміщень заводів, майстерень і гаражів повинно бути пароповітряним або центральним водяним. Застосування пічного опалення не дозволяється.

 

2. Основні причини займання техніки під час експлуатації та ТО:

– спалахування пального внаслідок потрапляння іскри від ударів сталевих деталей пошкодженого кузова автомобіля під час ДТП;

– порушення герметичності комунікацій, несправності паливної системи, займання пального та електропроводки при контакті з поверхнями, які мають високі робочі температури (вихлопним колектором, глушником та опалювальною установкою);

– спалахування пального від потрапляння іскри розряду статичної електрики;

– займання конструкційних матеріалів і пального через несправності електрообладнання (короткого замикання, незадовільного стану контактів тощо);

– при проведенні зварювальних робіт, розігріві вузлів автомобіля в зимовий період, перевірці наявності пального в паливних баках за допомогою відкритого вогню, внаслідок куріння тощо.

 

3. Підготовка техніки до ремонту

 

3.1. Техніку, яка надходить на ТО та поточний ремонт, слід очищати від бруду і залежно від виду ремонту чи обслуговування вузлів та за потребою зливати паливно-мастильні матеріали, а також знімати газові балони.

3.2. Для миття та знежирювання деталей і машин потрібно застосовувати негорючі сполуки, пасти, розчинники та емульсії, а також ультразвукові та інші пожежобезпечні установки.

3.3. В окремих випадках, коли негорючі суміші не забезпечують потрібної за технологією чистоти обробки, допускається застосування відповідних горючих або легкозаймистих рідин.

3.4. Мити та знежирювати легкозаймистими або горючими рідинами потрібно в окремих приміщеннях або на відокремлених виробничих ділянках і постах, обладнаних ефективними засобами пожежогасіння та шляхами евакуації, за умови суворого додержання потрібних заходів пожежної безпеки.

3.5. На постах відкритого шлангового (ручного) та закритого (механізованого) миття джерела освітлення, проводки та силові двигуни повинні бути в герметичному виконанні. Електричне управління агрегатами мийної установки має бути низьковольтним (12 В).

3.6. Пости відкритого шлангового (ручного) миття слід розміщувати в зоні, ізольованій від відкритих ліній електропередач і від обладнання під напругою.

3.7. Миття та знежирення деталей слід проводити при діючій припливній та витяжній вентиляції за умови систематичного очищення мийних ванн від бруду.

3.8. Підлога в приміщеннях та на ділянках, де миють і знежирюють деталі із застосуванням легкозаймистих і горючих рідин, має бути виконана з негорючих матеріалів, які не утворюють іскор при ударі, та мати жорстку рифлену поверхню.

3.9. Мийні ванни з гасом та іншими мийними засобами, передбаченими технологією, після закінчення миття потрібно закрити кришками. Ванни слід обладнати пристроями аварійного зливання до підземних резервуарів, розміщених поза будівлею.

3.10. Використані горючі та легкозаймисті мийні речовини забороняється зберігати на постах миття, їх слід тримати в спеціально призначених місцях у щільно закритій тарі.

3.11. Не допускається застосування мийних і знежирювальних рідин невідомого складу.

3.12. У місцях миття і знежирювання за допомогою легкозаймистих і горючих рідин є неприпустимим проведення робіт із застосуванням відкритого вогню та іскроутворення (електрозварювання, заточування тощо).

3.13. Забороняється застосовувати бензин для миття деталей, протирання автомобілів та обладнання.

3.14. Пролиті горючі та легкозаймисті рідини слід негайно видалити.

3.15. Роботи, пов’язані з миттям і знежирюванням деталей при використанні ЛЗР і ГР, можна виконувати на спеціальних майданчиках на відстані не менше ніж 10 м від виробничих приміщень.

3.16. Перед ремонтом автомобіля для перевезення легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних вантажів його цистерну слід повністю очистити від залишків вантажів та надійно заземлити.

3.17. Робітник, який очищує або ремонтує всередині цистерну (резервуар) з-під легкозаймистих або горючих рідин, повинен застосовувати інструмент, що не дає іскор при ударі.

3.18. Газобалонні автомобілі можуть в’їжджати на пости обслуговування і ремонту тільки після переведення їх на роботу на бензині (дизельному паливі).

3.19. Переводячи роботу двигуна на бензин, слід перекрити витратні вентилі й повністю відпрацювати газ із системи живлення (до повної зупинки двигуна), після чого перекрити магістральний вентиль і ввімкнути подавання бензину.

3.20. Перед подаванням газобалонних автомобілів до приміщення для обслуговування та ремонту слід перевірити на спеціальному посту газову систему живлення на герметичність. В’їжджати до приміщення з негерметичною газовою системою живлення забороняється.

 

 

4. Вимоги до ремонту автомобілів

 

4.1. Забороняється проводити ремонт автомобілів з двигуном, який працює. При ремонті карбюраторних двигунів вимикається запалювання, дизельних — паливоподача.

4.2. При обслуговуванні та ремонті автомобілів, зв’язаних із зняттям паливних баків, а також ремонтом паливопроводів, через які може витікати пальне з баків, баки слід повністю звільнити від пального.

4.3. Зливати пальне слід у місцях, де неможливо його займання. Зберігати злите пальне на постах обслуговування та ремонту забороняється.

4.4. Зливати відпрацьовані оливи потрібно до металевих бочок або ємностей на окремих майданчиках.

4.5. Забороняється виконувати виробничі операції на обладнанні з несправностями, які можуть призвести до пожеж, а також при відключенні контрольно-вимірювальних приладів, за якими визначаються задані режими температур, тиску, концентрації горючих газів, пари та інші технічні параметри.

4.6. Для зберігання мастильних, лакофарбових, горючих і легкозаймистих матеріалів слід передбачати окремі, спеціально обладнані приміщення.

4.7. Використані обтиральні матеріали (промаслене клоччя, ганчір’я тощо) слід негайно прибирати до металевих ящиків із щільними кришками, а по закінченню робочого дня виносити з виробничих приміщень у спеціально відведені місця.

4.8. Регулювати системи живлення, запалювання, прилади газової системи живлення газобалонних автомобілів, а також ремонтувати та перевіряти газову апаратуру на герметичність дозволяється тільки в добре провітрюваному приміщенні при ввімкненій вентиляції або на відкритому майданчику.

4.9. Перед перевіркою (регулюванням) приладів електрообладнання на газобалонному автомобілі слід щільно закрити всі вентилі, перевірити герметичність газової системи живлення та старанно провітрити підкапотний простір.

4.10. При проведенні на газобалонному автомобілі ремонту, зв’язаного з виконанням зварювальних або фарбувальних робіт (включаючи штучне сушіння), газ із балонів потрібно випустити або злити на посту зливання газу, а балони слід дегазувати інертним газом.

4.11. Забороняється підтягувати різьбові з’єднання та знімати з автомобіля деталі газової апаратури та газопроводи під тиском.

4.12. Перед ремонтом автомобілів потрібно робоче місце для вогневих робіт очистити від горючих матеріалів, а горючі конструкції на відстані менше 5 м надійно захистити металевими екранами від займання.

4.13. Паяльні лампи слід тримати справними і не рідше одного разу на місяць перевіряти на міцність і герметичність із занесенням результатів і дати перевірки до спеціального журналу. Крім того, не рідше одного разу на рік слід проводити контрольні гідравлічні випробування тиском.

4.14. Лампи забезпечуються пружинними запобіжними клапанами, відрегульованими на заданий тиск, а лампи місткістю 3 л і більше — манометрами.

4.15. Заправляти паяльні лампи пальним і розпалювати їх слід у спеціально відведених для цього місцях. При заправці не допускати розливання пального та застосування відкритого вогню.

4.16. При зварюванні, газорізанні і паянні забороняється ставати до роботи при несправній апаратурі.

4.17. Заряджати акумуляторні батареї слід у приміщеннях, ізольованих від інших протипожежними стінками (перешкодами) з входом через тамбур-шлюзи. Виконувати інші роботи в цих приміщеннях забороняється.

4.18. Зарядні приміщення слід обладнати припливно-витяжною вентиляцією у вибухобезпечному виконанні.

4.19. Робота акумуляторного цеху при несправній припливно-витяжній вентиляції забороняється. У приміщенні заряджання акумуляторних батарей слід передбачити механізм припинення процесу заряджання при вимкненні вентиляції.

4.20. Для освітлення приміщення зарядки слід застосовувати лампи розжарювання у вибухозахисному виконанні.

4.21. Електромережу для освітлення слід виконувати в захисній кислототривкій чи луготривкій оболонці.

4.22. Електродвигуни, випрямлювачі, запобіжники, вимикачі, розетки слід встановлювати в приміщенні, ізольованому від приміщень зарядки акумуляторних батарей.

4.23. Акумуляторні батареї, встановлені для зарядки, з’єднують між собою тісно прилеглими пружинами або затискачами для кислотних батарей чи пласкими наконечниками для лужних батарей, які мають надійний електричний контакт для запобігання іскроутворенню.

4.24. Підключення та відключення акумуляторних батарей на зарядження слід проводити тільки при вимкнутому зарядному пристрої.

4.25. Зарядження акумуляторних батарей слід проводити при відкритих пробках.

4.26. Для нагляду за акумуляторними батареями використовуються переносні лампи у вибухозахисному виконанні.

4.27. При ремонті шин роботи з приготування та нанесення гумового клею на склеювані поверхні слід проводити в ізольованому приміщенні з негорючими огороджувальними конструкціями біля зовнішньої стіни.

4.28. У приміщенні, де шини промащуються гумовим клеєм, забороняється вести роботи з вогнем або такі, що дають іскри.

4.29. Інструмент для приготування та нанесення клею має бути виконаний з матеріалу, який унеможливлює іскроутворення.

4.30. Робочі столи слід обшити гладкими листами з кольорового металу, заземлити й обладнати місцевою вентиляцією.

4.31. У виробничих приміщеннях допускається зберігання бензину та клею в кількостях не більше змінної потреби. Тримати їх слід в закритому посуді, відкриваючи його за потребою.

4.32. Забороняється зберігати бензин, клей та інші легкозаймисті та горючі матеріали поблизу вулканізаційних установок.

4.33. Електрообладнання установок шиноремонту та арматура електричних світильників повинні бути у вибухозахищеному виконанні та заземлені; приміщення слід обладнати припливно-витяжною вентиляцією.

 

 

У приміщеннях для обслуговування та ремонту автотехніки забороняється:

– встановлювати автомобілі в кількостях, які перевищують норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати відстань між ними та елементами будівлі;

– встановлювати автомобільну техніку з відкритими горловинами паливних баків, а також при наявності витікання пального з паливної системи;

– зберігати легкозаймисті та горючі рідини, відпрацьоване мастило, кислоти, фарби;

– заправляти автомобілі пальним;

– зберігати тару з-під легкозаймистих і горючих рідин;

– захаращувати проходи між полицями і виходи з приміщень матеріалами, обладнанням, тарою.

 

5. Порядок дій при пожежі

 

5.1. На підприємстві при виникненні пожежі дії адміністрації та персоналу слід спрямувати на забезпечення безпеки та евакуації людей.

5.2. Кожний працівник, який виявив пожежу, повинен:

– негайно повідомити про це по телефону пожежну охорону (при цьому слід указати адресу об’єкта, поверховість будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також назвати своє прізвище, ім’я та по батькові);

– вжити заходів з евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей;

– повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу;

– при потребі викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

5.3. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів слід забезпечити їх безперешкодний доступ на територію підприємства.

5.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні та технологічні особливості підприємства, де виникла пожежа, прилеглих будинків, організувати залучення сил і засобів підприємства до ліквідації пожежі.

 

 

Перелік будівель і приміщень підприємств із встановленням їх категорій за вибухопожежною небезпекою, а також класів вибухопожежонебезпечних зон

 

Таблиця 1

 

№ з/п

Назва приміщень (цехи, відділення, дільниці) і будівель

Характеристика речовин і матеріалів, які є в приміщенні (а також умови техпроцесів), за властивостями яких визначаються категорії приміщень і класи зон

Категорія приміщень

Класи зон

Примітка

1.

 

Приміщення для ремонту силового та автотракторного електроустаткування:

Горизонтальные линии во всем п. 1 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) дільниці намотування якорів, електродвигунів, стартерів, генераторів;

Негорючі матеріали

Д

 

б) просочувально-сушильне відділення: просочування обмоток якорів і стартерних полюсів шелаком із застосуванням розчинників з температурою спалаху парів до 61 ºС включно

ЛЗР з ТС до 61 ºС

Б

 

в) відділення для розбирання і складання масляних силових трансформаторів;

Застосовується трансформаторне масло з ТС до 61 ºС

В

2

 

г) дільниця для поточного ремонту автотракторного електроустаткування: ремонт фар, електропроводки, заміна щіток тощо.

Негорючий матеріал

Д

П-І

 

2.

Ремонт і зарядка стартерних і тягових акумуляторних батарей:

Горизонтальные линии во всем п. 2 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) дільниця розбирання та промивання кислотних і лужних батарей дистильованою водою, ремонт пластин, клем, заправка електролітом;

Негорючі речовини та матеріали

 

Д

Вибухонебезпечна зона приймається вище позначки 0,75 загальної висоти приміщення від рівня підлоги

б) приміщення зарядки акумуляторних батарей у витяжних шафах, обладнаних блокуючими пристроями для автоматичного включення зарядного струму і витяжної аспірації (за цих умов допускається зарядка не більше 10 акумуляторів в приміщеннях категорій Г і Д. За кількості електрокарів на підприємстві до 6 шт. дозволяється проводити їх зарядку на вільних місцях приміщень з пожежобезпечними категоріями при розміщенні на одному місці не більше двох електрокарів під місцевими витяжними пристроями;

Негорючі речовини та матеріали

Д

 

в) приміщення зарядки стартерних і тягових акумуляторних батарей на відкритих стелажах

Гримучий газ (суміш кисню та водню у відповідних пропорціях)

Д

 

3.

Дільниця складання, технічного обслуговування, регулювання та діагностики сільгоспмашин (за винятком автомашин):

Горизонтальные линии во всем п. 3 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) на гумових колесах;

Горючі матеріали

 

В

П-ІІа

 

б) гусеничних

Негорючі матеріали

Д

 

4.

Дільниці щоденного технічного обслуговування, постів технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування та поточного ремонту автомашин з бензиновими та дизельними двигунами

Горючі матеріали

В

П-ІІа

 

5.

Приміщення для зберігання автомашин з бензиновими та дизельними двигунами

Горючі матеріали

В

П-ІІа

За умов виконання вимог до електроустановок: застосування світильників із ступенем захисту за стандартом не нижче для ламп розжарювання і газорозрядних ламп високого тиску — IP4X, для люмінесцентних ламп — IP5X; виконання електропроводок відповідно до вимог пп. 7.4.30, 7.4.39 ПУЕ; установка штепсельних розеток зі ступенем захисту оболонки не менше IP43 за ПУЕ

6.

Приміщення для зберігання автомашин з газовими двигунами

Горючі матеріали

В

П-ІІа

За умов виконання вимог, викладених у п. 3.4.5. Крім того, необхідне виконання додаткових вимог: обладнання приміщень постійно діючою вентиляцією; влаштування системи евакуаційного освітлення у вибухозахищеному виконанні для середовища ПАТІ; влаштування системи автоматичного контролю повітряного середовища при умовах виконання додаткових вимог, викладених у п. 3.4.6, крім вимог п. 3.4.5

7.

Дільниця щоденного техобслуговування, постів техобслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування і поточного ремонту автомашин з газовими двигунами

Горючі матеріали

В

П-ІІа

 

8.

Пости зливання та заправлення машин мастилами

Горючі рідини з ТС більше 61 ºС

В

П-І

 

9.

Дільниці монтажу, вулканізації, оббивних робіт, деревооброблювальні, упаковки та консервації виробів

Горючі матеріали

В

П-ІІа

 

10.

Розбирально-мийні дільниці (розбирання машин і агрегатів, миття агрегатів і деталей в мийних машинах лужними розчинами, нагрітими до 80–90 ºС; дефектація та сортування деталей)

Негорючі речовини та матеріали

Д

 

11.

Дільниці поточного ремонту та перевірки карбюраторів і паливних насосів з використанням тракторного гасу

Із застосуванням ЛЗР з ТС не більше 28 ºС

А

2

 

12.

Дільниці технічного обслуговування приладів живлення із застосуванням бензину і тракторного гасу

–"–

А

2

 

13.

Приміщення для ремонту дизельної паливної апаратури, ремонту та збирання форсунок, перевірки зворотних клапанів і плунжерних пар, збирання й перевірки паливних насосів, паливних фільтрів тонкої та грубої очистки пального, підкачувальних помп, випробування й регулювання насосів і фільтрів, ремонту гідроагрегатів і мастильних систем

Із застосуванням ЛЗР з ТС більше 28 ºС (дизельного пального)

Б

2

 

14.

Склади ремонтного фонду, запчастини вузлів і агрегатів у спалимій тарі та в консервації, електродвигунів і кабельної гуми, покришок, камер, ізоляційних матеріалів, технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних миючих і дезінфекційних засобів, антисептиків

Горючі матеріали

В

П-ІІа

 

15.

Приміщення для капітального та поточного ремонту силового й автотракторного обладнання

 

Д

 

 

16.

Приміщення для зовнішнього миття машин

 

Д

 

 

17.

Відділення розбирально-мийні, дефектації деталей, приготування та роздавання мийних розчинів, приготування мастильно-охолоджуючих рідин з негорючих речовин

 

Д

 

 

18.

Дільниці комплектації деталей, ремонту рам, кузовів, облицювань, ремонту та складання агрегатів і двигунів, заготівельна, слюсарно-механічна, холодного штампування, інструментальна, ремонту обладнання

 

Д

 

 

19.

Приміщення для мідницько-радіаторних робіт

 

Г

 

 

20.

Приміщення для зварювальних і наплавних робіт

 

Г

 

 

21.

Приміщення для обкатки та випробування двигунів, ковальської й термічної дільниць, компресорної

 

Г

 

 

22.

Склади негорючих виробів у негорючій тарі, на негорючих стелажах, без консервації та упаковки

Негорючі матеріали

Д

 

23.

Дільниці: термічна, зварювальна, мідницько-радіаторна ремонту кузовів, рам, кабін, зварювання металоконструкцій, лиття металів, штампування, лазерної обробки металів, ковальсько-ресорна

Негорючі матеріали в гарячому стані, відкрите полум’я, променисте тепло

Г

 

24.

Дільниці: комплектації деталей, ремонту і складання агрегатів двигунів (без застосування горючих матеріалів), заготовча, слюсарно-механічна, холодної штамповки деталей, інструментальна, випробна і метрологічна лабораторії, склади балонів з негорючими газами (кисень, вуглекислий газ та ін.) під навісом або в окремому приміщенні, склади солі, металів, утилю, приміщення стоянки електрокарів, повітряні компресорні

Негорючі матеріали

Д

 

25.

Насосні станції, приміщення, зв’язані з прийманням, перекачкою, відпуском, зберіганням і застосуванням:

Горизонтальные линии во всем п. 25 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) легкозаймистих рідин (бензинів, тракторного гасу);

ЛЗР з ТС не більше 28 °С

А

2

 

б) легкозаймистих рідин (напр., гасу освітлювального, дизельного палива типу ДЗ, мазуту в суміші з бензином);

ЛЗР з ТС більше 28 ºС до 61 ºС

 

Б

2

 

в) горючих рідин (напр., дизельного палива типу ДА, ДС, ДТ-1, ДТ-2, автотракторного мазуту, мастил)

ГР з ТС більше 61 ºС

В

П-І

 

26.

Мазутосховища

–"–

В

П-І

 

27.

Склади бензину, тракторного гасу

ЛЗР з ТС більше 28 ºС

А

1

Зона визначається залежно від умов зберігання

28.

Акумуляторні

Гримучий газ (суміш кисню та водню у відповідних пропорціях)

А

1

 

29.

Пункти заправки тракторів, автомобілів, комбайнів тощо:

Горизонтальные линии во всем п. 29 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) бензином з температурою спалаху парів до 28 ºС;

ЛЗР

А

2

 

б) дизпаливом з температурою спалаху парів від 29 ºС до 61 ºС включно;

ЛЗР

Б

2

 

в) картерними й трансмісійними мастилами з температурою спалаху парів вище 61 ºС

ГР

В

П-І

 

30.

Камери електротрансформаторні маслонаповнені

ГР

В

П-І

 

31.

Гаражі машинно-тракторного парку

Приміщення для миття фільтрів і запчастин компресорів

Горючі матеріали

В

П-ІІа

 

32.

Приміщення для фарбування деталей, вузлів і агрегатів нітрофарбами й емалями, склади дизельного пального

ГР з ТС не більше 28 ºС

Б

2

 

33.

Безкамерне фарбування виробів на решітці дільниці, розташованої в загальному приміщенні з іншими дільницями:

Горизонтальные линии во всем п. 33 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів до 28 ºС

ЛЗР з ТС не більше 28 ºС

А

2

 

б) при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів від 29 ºС до 61 ºС включно

ЛЗР з ТС більше 28 ºС до 61 ºС

Б

2

 

34.

Фарбування та сушіння виробів у камерах, розташованих в загальному приміщенні з іншими дільницями:

Горизонтальные линии во всем п. 34 прозрачные!!!

 

 

 

 

а) при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів до 28 ºС;

 

ЛЗР з ТС більше 28 ºС до 61 ºС

А

2

 

б) при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів від 29 ºС до 61 ºС включно

ЛЗР з ТС не більше 28 ºС

 

Б

2

 

 

Таблиця 2

 

№ з/п

Назва приміщень (цехи, відділення, дільниці) і будівель

Перелік приміщень, що підлягають обладнанню установками автоматичної пожежної сигналізації, установками автоматичного пожежогасіння та охоронною сигналізацією

 

 

Характеристика речовин і матеріалів, які містяться в приміщенні (а також умови техпроцесів), за властивостями яких визначаються категорії приміщень і класи зон

установки пожежної сигналізації (м²)

установки пожежогасіння (м²)

Системи охоронної сигналізації

1.

Приміщення стоянки комбайнів і тракторів

Приміщення постів технічного обслуговування та поточного ремонту (крім постів миття), діагностування та регулювання автомобілів, розміщені:

Горизонтальные линии во всем п. 1 прозрачные!!!

 

Від 1000

7000 і більше

 

в одноповерхових будинках I і II ступеня вогнестійкості;

 

Від 1000

7000 і більше

 

у будинках IIIа і IIIб ступеня вогнестійкості;

 

Від 1000

3600 і більше

 

у будинках III, IV і IVа ступеня вогнестійкості при загальній площі;

 

Від 2000

2000 і більше

 

у будинках у два й більше поверхів;

 

Незалежно від площі

 

у підвальних і цокольних поверхах

 

Незалежно від площі

 

2.

Приміщення заправки тракторів, агрегатів мастильними матеріалами, складання та випробування дизельних паливних насосів; консервації і упаковки деталей та вузлів у горючу тару

Горизонтальные линии во всем п. 2 прозрачные!!!

 

Від 100

500 і більше

 

Ті ж самі дільниці, не виділені протипожежними перегородками

 

Незалежно від площі

 

3.

Приміщення для випробування форсунок та інших вузлів дизельної наливної апаратури

 

Від 100 до 1000

1000 і більше

 

4.

Приміщення діагностики тракторів і комбайнів; обкатки тракторів, комбайнів та автомобілів після ремонту; ремонту силового та автотракторного електрообладнання, масляних силових трансформаторів, шин (шиномонтажні та вулканізаційні)

 

Від 100 до 1000

1000 і більше

 

5.

Приміщення електроремонтних майстерень при наявності в них горючих матеріалів, просочення ізоляції в ЛЗР і ГР; сушіння обмоток електрообладнання

 

До 500

500 і більше

 

6.

Приміщення приготування клею з епоксидних смол і виготовлення деталей з полімерів

Горизонтальные линии во всем п. 6 прозрачные!!!

 

До 500

500 і більше

 

Ті ж самі дільниці, не виділені протипожежними перегородками

 

Незалежно від площі

 

7.

Приміщення механічної обробки горючих матеріалів (текстоліт, пластмаса, гума тощо)

Горизонтальные линии во всем п. 7 прозрачные!!!

 

Від 100

до 500

 

500 і більше

 

 

 

 

 

 

Ті ж самі дільниці, не виділені протипожежними перегородками

 

Незалежно від площі

 

8.

Приміщення приготування мастильно-охолоджувальних рідин з використанням горючих і важкогорючих рідин

Горизонтальные линии во всем п. 8 прозрачные!!!

 

До 500

500 і більше

 

 

Ті ж самі дільниці, не виділені протипожежними перегородками

 

Незалежно від площі

 

9.

Пости технічного обслуговування; ремонту комбайнів і тракторів в одноповерхових будинках

 

Від 200 до 7000

7000 і більше

 

10.

Закриті склади ЛЗР, ГР, мастильних і лакофарбових матеріалів

 

До 500

500 і більше

 

11.

Склади запчастин, ремонтних матеріалів, обладнання, інструментів у горючій тарі

 

Від 100 до 1500

1500 і більше

 

12.

Склади гуми, гумотекстильних виробів

 

До 750

750 і більше

 

13.

Склади столярних виробів, пиломатеріалів, картону, паперу, інших горючих матеріальних цінностей

 

Від 100 до 1000

1000 і більше

 

14.

Фарбувальні та сушильні камери дільниці приготування фарб;

Горизонтальные линии во всем п. 14 прозрачные!!!

 

Від 100 до 1000

1000 і більше

 

у будівлях і приміщеннях для рухомого складу, призначеного для перевезення пально-мастильних матеріалів;

 

Незалежно від площі

 

у будівлях у два і більше поверхів;

 

Незалежно від площі

 

у підвальних і цокольних поверхах будівель

 

Незалежно від площі

 

15.

Склади мастильних матеріалів у підвальних і цокольних поверхах

 

__

Незалежно від площі

 

 Розсилка новин