Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Вимоги пожежної безпеки під час проведення газозварювальних робіт

Світлана ТРОШИНА,

провідний фахівець з протипожежної безпеки ДПТ України (Київ)

Зварювальні роботи використовуються у багатьох виробничих процесах різних галузей промисловості. Оскільки зварювальні роботи відноситься до пожежонебезпечних, тому особливу увагу при їх проведенні необхідно приділити дотриманню правил пожежної безпеки. Розрізняють газозварювальні та електрозварювальні роботи. В минулому році ми знайомили читачів журналу з особливостями дотримання правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт, а в цій статті зупинимось на особливостях правил пожежної безпеки під час проведення газозварювальних робіт

1. Основні вимоги

1.1. До зварювальних робіт, відповідно до чинного законодавства України, допускаються працівники, не молодше 18 років, визнані придатними для цієї роботи медичною комісією, які пройшли спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічну перевірку знань з отриманням відповідного кваліфікаційного посвідчення з відміткою про допуск до цього виду робіт, навчання та атестацію з електробезпеки (наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки не нижче ІІ).

1.2. Перед початком роботи газозварювальник проходить вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, а також безпосередньо на робочому місці первинний інструктаж, який слід проводити при кожному переході на іншу роботу або при зміні умов праці.

1.3. Технологічне обладнання, на якому передбачається проведення газозварювальних робіт, повинне бути приведене в пожежовибухобезпечний стан до початку цих робіт (видалені пожежовибухонебезпечні речовини та відкладення, відключені діючі комунікації, виконано безпечними методами очищення, прошпарення, промивання, забезпечені вентиляція та контроль за повітряним середовищем тощо).

1.4. Під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатися, зокрема, від електромережі, шланги від’єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю знижений. Після закінчення робіт уся апаратура й устатковання мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця).

1.5. З метою запобігання потраплянню розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи, близько розташоване устатковання, всі оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами.

1.6. Місце для проведення зварювальних та різальних робіт у будівлях і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали, має бути обгороджене суцільною перегородкою з негорючого матеріалу.

1.7. Під час проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях має бути встановлений пильний контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів.

1.8. Для проведення зварювальних робіт облаштовують постійні і тимчасові місця. Постійні місця визначаються наказами або інструкціями власника підприємства. Вільна площа постійного місця (без обладнання) повинна бути не менше 3 м² для кожного зварювального поста, підлога — щільна, з вогнестійких матеріалів, стіни пофарбовані світлою матовою фарбою, стіл — заземлений, стілець — на ніжках з регулятором висоти сидіння, під ногами — килимок.

1.9. Робочі місця зварювальників мають бути відокремлені від інших робочих місць та проходів негорючими екранами (ширмами, перегородками) з висотою не менше 1,8 м. Для запобігання розлітанню розпечених часток зазор між перегородкою та підлогою повинен бути не більше 50 мм, огороджений сіткою з негорючого матеріалу з розміром чарунок не більше 1 мм х 1 мм.

1.10. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці:

 

Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м

0–2

2

3

4

6

8

10

Понад 10 

Мінімальний радіус зони, м

5

8

9

10

11

12

13

14

 

1.11. Розміщені в межах указаних радіусів будівельні конструкції, настили підлог, оздоблення з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4, а також горючі частини обладнання та ізоляція мають бути захищені від потрапляння на них іскор металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою.

1.12. Якщо організовуються постійні місця проведення газозварювальних, газорізальних робіт більше ніж на 10 постах, має бути передбачене централізоване газопостачання. У зварювальній майстерні за наявності не більше 10 зварювальних постів для кожного з них дозволяється мати по одному запасному балону з киснем та горючим газом. Запасні балони повинні бути обгороджені щитами з негорючих матеріалів або зберігатися у спеціальних прибудовах до майстерні.

1.13. Якщо зварювальні роботи проводяться на тимчасових місцях, керівник підприємства (його заступник, головний інженер) або керівник структурного підрозділу підприємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія, майстерня тощо), зобов’язаний оформити наряд-допуск на проведення цих робіт.

Начало рамки

Зразок

НАРЯД-ДОПУСК

на виконання тимчасових вогневих робіт

Видано виконробу ТОВ «Електрон» Петрову І. П.

(посада або кваліфікація старшого виконавця робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт вогневі роботи по ремонту покрівлі даху гаража

(вказати конкретно, які вогневі роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт дах гаража ТОВ «Оріон» (вул. Наумова, 43)

(ділянка або установка, апарат, приміщення, територія тощо)

Час проведення робіт: початок о 9:00 14.06.2013 р.

(час, дата)

закінчення о 18:00 14.06.2013 р.

(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт (заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об’єкта до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)

Під час підготовки об’єкта Прибрати з даху зайві предмети, старе покриття. Перевірити справність інструментів та обладнання, які будуть використовуватися.

Під час проведення робіт Працювати справним інструментом та обладнанням. Не допускати сторонніх осіб до місця виконання робіт. Працювати у спецодязі, спецвзутті та засобах індивідуального захисту. На місці робіт мають постійно бути два порошкових вогнегасника (ВП-5), відро з водою, кошма (не менше 1 × 1 м).

Після закінчення робіт Перед перервами робіт та після закінчення робіт виконавцю ретельно оглянути місце їх проведення, усунути можливі причини виникнення пожежі. Після робіт прибрати з даху інструмент, обладнання та матеріали.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт начальник автотранспортного господарства Тарасенко А. В. (Тарасенко) 13.06.2013 р.

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

Наряд видано головний інженер ТОВ «Оріон» Сидоренко В.І. (Сидоренко)

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

13.06.2013 р

дата видачі

Проведення робіт узгоджено 13.06.2013 р. (Шевцов) Шевцов П. П. інженер з пожежної безпеки

(дата, підпис, прізвище та ініціали, посада)

Не допускати потрапляння горючих речовин на вентиляційні установки, що розташовані на даху

(за необхідності вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)

Наряд-допуск продовжено до 15.06.2013 р. 18:00. (Сидоренко) Сидоренко В. І., головний інженер

(дата, час, підпис, прізвище та ініціали, посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено 15.06.2013 р. о 9:15 (Шевцов) Шевцов П. П.

(дата, час, підпис, прізвище та ініціали, за необхідності додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений (Максимов) Максимов П.П. 13.06.2013 р.

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану 17:45, 15.06.2013 р. (Максимов) Максимов П.П.

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив о 17:55 15.06.2013 р. (Тарасенко) Тарасенко А.В.

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Конец рамки

1.14. Проведення робіт та їх продовження необхідно узгоджувати з об’єктовою пожежною охороною або фахівцем з пожежної безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності — зі службою охорони праці.

1.15. Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення упродовж 2 годин після закінчення зварювальних робіт повинна перевірити місце їх проведення.

2. Особливості пожежної безпеки при проведенні газозварювальних та газорізальних робіт

2.1. Пересувні (переносні) ацетиленові генератори слід встановлювати на відкритих майданчиках. Дозволяється їх тимчасова робота в добре провітрюваних приміщеннях. Ацетиленові генератори необхідно обгороджувати й розміщувати на відстані не ближче 10 м від місць проведення зварювальних робіт, а також від відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору повітря компресорами, вентиляторами та на відстані неменше 5 м від балонів з киснем та горючими газами.

У місцях встановлення ацетиленових генераторів слід вивішувати таблички (плакати) з написом: «Стороннім вхід заборонено: вогненебезпечно», «Не проходити з вогнем».

2.2. Після закінчення робіт карбід кальцію в переносному генераторі повинен бути використаний повністю. Вапняковий мул, котрий видаляється з генераторів, слід вивантажувати у пристосовану для цієї мети тару та зливати в мулову яму або спеціальний бункер. Відкриті мулові ями повинні бути обгороджені бильцями, а закриті — мати негорючі перекриття і бути обладнані витяжною вентиляцією та люками для видалення мулу.

2.3. Паління і застосування джерел відкритого вогню в радіусі менше 10 м від місць зберігання мулу забороняється, про що повинні повідомляти відповідні таблички чи знаки заборони.

2.4. Закріплення газопідвідних шлангів на приєднувальних ніпелях апаратури, пальників, різаків та редукторів повинно бути надійним. З цією метою треба застосовувати спеціальні хомутики.

Дозволяється замість хомутиків закріплювати шланги не менше ніж у двох місцях уздовж ніпеля м’яким відпаленим (в’язальним) дротом. На ніпелі водяних затворів шланги повинні надягатися щільно, але не закріплюватися.

2.5. Розкриття барабанів з карбідом кальцію слід захищати непроникними для води кришками з відігнутими краями, які щільно охоплюють барабан. Висота борту кришки має бути не менше 50 мм.

2.6. У місцях зберігання й розкриття барабанів з карбідом кальцію забороняється паління, використання відкритого вогню та застосування інструмента, який під час роботи утворює іскри.

2.7. У приміщеннях ацетиленових установок, де є проміжний склад карбіду кальцію, дозволяється зберігати його одночасно не більше 200 кг, зокрема, у відкритому вигляді — не більше одного барабана.

2.8. Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації повинні бути захищені від дії сонячного проміння та інших джерел тепла.

Балони, що встановлюються у приміщеннях, повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від приладів опалення та печей, а від джерел тепла з відкритим вогнем — не менше 5 м.

Відстань від пальників (по горизонталі) до перепускних рампових (групових) установок має бути не менше 10 м, а до окремих балонів з киснем та горючими газами — не менше 5 м.

2.9. До місця зварювальних робіт балони з газами доставляються на спеціальних візках, ношах, санчатах.

2.10. Під час роботи з порожніми балонами з-під кисню і горючих газів та їх транспортування слід дотримуватися тих самих заходів безпеки, що і з наповненими балонами.

2.11. Під час проведення газозварювальних та газорізальних робіт забороняється:

— Приступати до роботи за несправності апаратури.

— Розміщати постійні місця для проведення робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях.

— Проводити зварювання, різання свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби.

— Виконуючи роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР.

— Зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі предмети і матеріали.

— Допускати контакт електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами.

— Виконувати роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою.

— Відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами.

— Допускати контакт кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з різними маслами, а також промасленим одягом та шматтям.

— Переносити балони на плечах та руках.

— Зберігати й транспортувати балони з газами без нагвинчених на їхні горловини запобіжних ковпаків.

— Зберігати в одному приміщенні кисневі балони та балони з горючими газами, а також карбід кальцію, фарби, мастила та жири.

— Працювати від одного водяного затвору двом і більше зварювальникам.

— Завантажувати карбід кальцію завищеної грануляції або вштовхувати його в лійку апарата за допомогою залізних патиків та дроту, а також працювати на карбідному пилові.

— Завантажувати карбід кальцію в мокрі завантажувальні корзини або за наявності води у газозбірнику, а також завантажувати кошики карбідом більш як на половину їх об’єму під час роботи генераторів «вода на карбід».

— Здійснювати продування шланга для горючих газів киснем та кисневого шланга горючими газами, а також робити взаємну заміну шлангів під час роботи.

— Користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час виконання монтажних робіт — 40 м (застосування шлангів довжиною більше 40 м дозволяється у виняткових випадках, з письмового дозволу посадової особи, яка видала наряд-допуск на виконання робіт).

— Перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги.

— Переносити генератор за наявності в газозбірнику ацетилену.

— Форсувати роботу ацетиленових генераторів шляхом навмисного збільшення тиску газу в них або збільшення одноразового завантаження карбіду кальцію.

— Застосовувати мідний інструмент для розкриття барабанів з карбідом кальцію, а мідь — як припій для паяння ацетиленової апаратури та в тих місцях, де можливий контакт з ацетиленом.

3. Безпека праці під час проведення зварювальних робіт

3.1. Безпека праці під час проведення зварювальних робіт полягає в усуненні причин виникнення професійних захворювань від дії на зварювальників променевої енергії, зварювального пилу і газів (окислу вуглецю, окислів азоту і марганцю, озону), а також опіків і електротравм. Пил, частинки якого менші за 1 мк, що містяться в зоні дихання зварювальника в межах 25–42 мг/м (без урахування озону), необхідно видаляти за допомогою місцевої вентиляції.

3.2. Ультрафіолетові промені викликають опіки слизової оболонки очей, які не захищені спеціальними окулярами, і шкіри, розщеплюють кисень з утворенням озону. Видимі промені під час зварювання також є дуже небезпечними для органів зору, оскільки засліплюють очі, в результаті чого можуть викликати важке ураження сітківки й помітне зниження зору. Теплова дія під час зварювання також сприяє розвитку втомлюваності й може призвести до перегрівання організму працівників.

3.3. Під час зварювальних робіт необхідно користуватися спецодягом (куртка, брюки, черевики з глухим верхом, рукавиці, фартух з нагрудником і головний убір). Для захисту обличчя і очей під час роботи зварювальнику належить застосовувати щиток або маску. Скло для щитка або маски необхідно підбирати відповідно до стандарту залежно від режиму зварювання.

3.4. Зварювання в закритих посудинах виконують не менше двох осіб, причому одна особа знаходиться зовні зварюваної посудини для контролю за безпечним виконанням робіт зварювальником (один з двох виконавців повинен мати кваліфікаційну групу не нижче І).Розсилка новин