Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Примірна інструкція з охорони праці для швачки

Титульний лист

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці

Лист від «21» вересня 2010 р. № 1009/32

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової
політики України

Наказ від «07» жовтня 2010 р. № 529

 

ПІ 1.7.20-578-2010
_____________________________
(скорочене позначення)

 

 

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ШВАЧКИ

(при роботі на універсальних швейних машинах)

 

 

 

м. Київ 2010

Текст інструкції

1. Загальні положення

1.1. Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для швачки, яка працює на універсальних швейних машинах човникового та ланцюжкового стібка. Вона може бути використана як основа для розроблення інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2. Усі роботи, які проводяться швачкою, повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3. Робочим місцем протягом усієї робочої зміни для швачки є універсальна швейна машина.

1.4. Мета операції полягає у прокладанні прямих стібків при зшиванні окремих деталей одягу.

1.5. Технологічний процес полягає у виробництві готових швейних виробів.

1.6. Обладнання, яке використовується на робочому місці:

— універсальна швейна машина;

— транспортерна стрічка;

— конвеєр;

— допоміжні пристрої та інструмент.

Універсальна швейна машина складається з:

— промстолу;

— головки машини;

— ниткопритягувача;

— електродвигуна.

1.7. До виконання робіт за професією швачки допускаються особи, які:

— досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

— пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, і не мають медичних протипоказань;

— пройшли навчання, стажування, інструктаж з питань охорони праці, зокрема при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання домедичної допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в Інструкції з надання домедичної допомоги, що вивчається швачкою при проходженні первинного і наступних інструктажів з питань охорони праці.

Графік роботи швачки встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Швачка зобов’язана:

— піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

— знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці і за видами робіт на своєму робочому місці;

— виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;

— вміти користуватися засобами індивідуального і колективного захисту;

— знати та виконувати Правила поводження з устаткованням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устатковання;

— знати і виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, зокрема:

— вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної і обідньої перерв;

— не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

— не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;

— дотримуватись правил корпоративної поведінки;

— проходити в установленому порядку медичні огляди;

— вміти надавати допомогу потерпілому від нещасного випадку;

— перед початком роботи перевіряти справність устатковання, огороджень, інженерно-технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

— співпрацювати з роботодавцем у питаннях організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу її життю чи здоров’ю або людям, які її оточують, та довкіллю;

— при виявленні недоліків чи небезпеки зобов’язана повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимог нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.9. До кола обов’язків швачки входить:

— зшивання окремих деталей одягу;

— спостереження за технологічним процесом;

— прибирання робочого місця.

1.10. У процесі роботи на швачку можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

— шум;

— напруженість;

— монотонність роботи;

— недостатня освітленість робочої зони;

— захаращеність робочої зони;

— можливість ураження електричним струмом;

— голка та голководій;

— ниткопритягувач;

— лапка;

— маховик;

— пасові передачі.

1.11. Швачці відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 р. № 53 (НПАОП 0.00-4.01.08), видаються засоби індивідуального захисту.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12. При виконанні своїх обов’язків швачка зобов’язана дотримуватись вимог санітарних норм і особистої гігієни:

— приступати до роботи в засобах індивідуального захисту;

— приймати і утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

— зберігати і приймати їжу та курити тільки у спеціально відведених місцях.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прийняти зміну від працівника, який змінюється, на робочому місці.

2.2. Переконатися в справності засобів індивідуального захисту.

2.3. Перевірити своє робоче місце, переконатися, що воно достатньо освітлене і не захаращене.

2.4. Дізнатися у працівника, який змінюється, про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено — повідомити майстра.

2.5. Перевірити шляхом візуального огляду наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених проводів.

2.6. Перевірити наявність запобіжної планки, огородження проводів.

2.7. Переконатись у справності швейної машини шляхом її включення на холостому ходу, справності ножної пускової педалі.

2.8. Перевірити надійність кріплення частин машини, що знімаються.

2.9. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботу, доручену майстром.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4. Заправляння верхньої та нижньої нитки, заміну голки проводити тільки при вимкненому двигуні машини.

3.5. Під час прокладання стрічки необхідно тканину тримати обома руками з обох боків від голки з метою унеможливлення потрапляння пальців рук під голку.

3.6. З метою унеможливлення травмування рук вмикання машини здійснювати повільним натиском на пускову педаль.

3.7. З метою унеможливлення отримання удару ниткопритягувачем не нахиляти голову низько до машини.

3.8. У разі випадкового потрапляння в приводний механізм машини нитки та обрізків тканин, витягати їх тільки при вимкненому електродвигуні машини.

3.9. Не гальмувати рукою махове колесо.

3.10. Не торкатися руками до частин машини, голки та транспортера, що рухаються.

3.11. Не відчиняти та не знімати огородження та запобіжні пристрої під час роботи машини.

3.12. Інструменти (ножиці, викрутки та ін.) зберігати у спеціально відведених місцях.

3.13. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з’являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності візків, транспортерів, конвеєрів, що рухаються.

3.14. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.

3.15. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити машину від електромережі. Очистити від пилу, обірваних ниток, шматочків тканини, змастити вузли машини згідно з картою змащення.

4.2. Прибрати у відведене місце інструмент та пристосування.

4.3. Встановити в машині голку в крайнє нижнє положення.

4.4. Ретельно прибране робоче місце передати працівнику наступної зміни та повідомити його, майстра або іншого керівника підрозділу про недоліки, які мали місце під час роботи.

4.5. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, при можливості прийняти душ.

4.6. Привести в порядок спеціальний одяг, зняти і прибрати його в окреме місце.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від’єднати машину від електричної мережі головним вимикачем.

5.2. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.

5.3. Ознаками аварійної ситуації при виконанні швацьких робіт є:

— відчуття наявності електроструму при торканні до металевих частин;

— ураження електрострумом;

— поява специфічного запаху диму, горілої гуми;

— поранення голкою, ножем, пасовою передачею, транспортером, ножицями та ін.

5.4. У разі виникнення аварійної ситуації:

— припинити виробничий процес;

— відімкнути машину від електромережі;

— попередити оточуючих про небезпеку;

— повідомити майстра чи керівника підрозділу про те, що сталося;

— у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону і розпочати пожежогасіння наявними засобами;

— при неможливості запобігти аварії залишити небезпечне приміщення.


Придбати журнал

Придбати електронний журнал

Зміст свіжого номера

Усі видання з охорони праці та пожежної безпеки

Найближчі заходи
Розсилка новин