Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Примірна інструкція з охорони праці для пекаря

Обкладинка

_________________________________________________________________________
(найменування міністерства або іншого органу виконавчої влади, об’єднання, підприємства)

 

Примірна інструкція з охорони праці

для пекаря

 

КОД КП — 7412.2

КОД ОКПДТР — 16472

Випуск ЕТКС — 55

 

м. Київ

Титульний лист

УЗГОДЖЕНО

_________________________________
(найменування органу, який узгоджує)

«___» ____________ 20_____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ____________________________
(найменування органу, який затверджує)

«___» _________20_____ р. № ________

 

Примірна інструкція з охорони праці

для пекаря

 

КОД КП — 7412.2

КОД ОКПДТР — 16472

Випуск ЕТКС — 55

 

м. Київ

Текст інструкції

_________________________________________________________________________
(повна назва підприємства з вказанням підпорядкованості)

 

Інструкція з охорони праці для пекаря

(обслуговування електропекарних шаф)

 

1. Загальні положення

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для пекаря і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

1.1. До роботи з обслуговування електропекарних шаф допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд і придатні за станом здоров’я, виробниче навчання, вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, інструктажі з пожежної безпеки, мають II кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки і навчені прийомам надання домедичної допомоги потерпілим.

Після первинного інструктажу на робочому місці робітник має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого робітника, який призначається наказом (розпорядженням) по організації.

Пекар виконує таку роботу:

— веде процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів під керівництвом пекаря вищої кваліфікації;

— змазує та укладає вироби на лотки, вагонетки, транспортер;

— відбраковує вироби;

— відвозить вагонетки з готовою продукцією та підвозить порожні вагонетки для завантаження;

— перевіряє стан лотків;

— змазує вручну форми.

Пекар повинен знати:

— основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів;

— тривалість випікання виробів, що виробляються, ознаки їх готовності;

— способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер.

1.2. Працівник зобов’язаний:

— знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці;

— дотримуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

— особисто вживати посильних заходів щодо усунення небезпечної виробничої ситуації;

— виконувати вимоги інструкції підприємства;

— проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

— співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і довкіллю, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

— утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

— дотримуватись встановленого протипожежного режиму, не користуватися відкритим вогнем;

— вміти надавати домедичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

— знати і виконувати вимоги цієї інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткованням й іншими засобами виробництва.

Пекар має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або для людей, які його оточують, і довкілля.

1.3. В робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних виробничих факторів:

— підвищеної температури поверхні печі, листів та іншого інвентарю;

— електричного струму (за відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ізоляції струмоприймачів).

— рухомих і обертових частин устатковання (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

— недостатня освітленість робочої зони;

— слизька підлога, що може призвести до падіння людини і її травмування;

— підвищена швидкість руху повітря.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.4. Працівник повинен дотримуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

— дотримуватись технологічної дисципліни;

— дбайливо ставитись до устатковання, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), передбачених для цієї спеціальності, зберігати їх у спеціально відведених місцях;

— утримувати в чистоті своє робоче місце та територію підприємства.

1.5. Не допускається:

— присутність у робочій зоні сторонніх осіб;

— перебування на території в нетверезому стані, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин;

— курити і приймати їжу на робочих місцях. Це дозволяється тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно).

1.6. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватись таких вимог:

— не залишайте устатковання, що працює, без нагляду і не допускайте до роботи на ньому осіб, які не пройшли навчання;

— працюйте на справному устаткованні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

— не працюйте на устаткованні зі знятими захисними огородженнями;

— не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електродроти;

— будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту;

— не виконуйте роботи, які не входять до ваших обов’язків.

1.7. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїжджу частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.8. При виконанні роботи слід використовувати спец-, санодяг і спецвзуття:

— халат бавовняний або костюм для пекаря;

— ковпак або косинку;

— фартух та тапочки;

— рукавиці.

1.9. Працівник повинен уміти надавати домедичну допомогу при опіках, ураженні електричним струмом. Отримавши травму, повідомляти безпосереднього керівника робіт сам або через колегу.

1.10. Необхідно додержуватись вимог особистої гігієни:

— верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишати в гардеробній;

— роботу виконувати в чистому спецодязі (санодязі);

— приймати їжу в кімнаті приймання їжі або в спеціально відведеному приміщенні.

1.11. Пекар повинен знати правила користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем, знати місця їх розташування.

1.12. За порушення вимог інструкції підприємства працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устатковання. Перевірте:

— справність контрольно-вимірювальних приладів, терморегуляторів;

— справність вентиляційних пристроїв;

— справність візків для відвезення й підвезення форм.

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Перевірте відсутність сторонніх предметів усере­дині електропекарних шаф.

2.5. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.6. Приберіть сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконайтеся у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.7. Перевірте наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. При виявленні несправностей і відмов устатковання, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконуйте самостійно ремонт, наладку устатковання.

2.9. Перед запуском у роботу устатковання переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, які можуть опинитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Тримайте своє робоче місце в чистоті, своєчасно збирайте з підлоги розсипаний дрібняк.

3.2. Регулювання температури терморегулятором проводьте поступово і плавно.

3.3. Дотримуйтесь обережності при посадці й вибиранні форм.

3.4. Переміщайте візок з формами повільно, стежте, щоб шлях пересування був вільний. Візок штовхайте в напрямі «від себе».

3.5. Розташовуйте візки з формами таким чином, щоб не завалювати підхід до електропекарської шафи.

3.6. Стежте за показаннями приладів температурного режиму.

3.7. Внутрішній огляд, очистку і ремонт устатковання проводьте тільки при знеструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений попереджувальний плакат: «Електродвигун не вмикати — працюють люди!».

При огляді і ремонті користуйтесь переносною електролампою напругою не вище 12 В з арматурою в захищеному виконанні.

3.8. Про всі недоліки у роботі устатковання, нещасні випадки, що трапилися з вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устатковання, руйнації будівельних конструкцій, пожеж, травмування або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці пекаря можуть бути:

4.1.1. При загорянні обмоток у електропекарній шафі:

— негайно зніміть напругу з електропекарної шафи;

— вимкніть витяжний вентилятор;

— гасіння проводьте вуглекислотним вогнегасником.

4.1.2. При загорянні ізоляції проводів:

— негайно вимкніть шафу від живлення електрострумом;

— гасіння проводьте вуглекислотним або порошковим вогнегасником.

У таких випадках необхідно знеструмити устатковання і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

4.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров’ю — неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій тощо слід терміново залишити цех через евакуаційний вихід і знаходитися біля центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, слід надати їм домедичну допомогу, за необхідності, викликати «Швидку допомогу».

5.6. При пожежі необхідно викликати пожежних і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках слід виконувати вказівки безпосереднього керівника.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Вимкніть устатковання, на пусковий пристрій встановіть попереджувальний плакат «НЕ ВМИКАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ», проведіть очистку устатковання і робочого місця.

5.2. Прибирання електрошафи проводьте тільки при знятій напрузі.

5.3. При чищенні електрошафи не користуйтесь водою.

5.4. Здайте зміну згідно з встановленим порядком, повідомте зміннику та керівнику про всі помічені в роботі устатковання недоліки.

5.4. Зніміть спецодяг, прийміть душ, спецодяг складіть в шафу.Розсилка новин