Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Правила пожежної безпеки на складах хімічних речовин

Світлана ТРОШИНА,
провідний фахівець з протипожежної безпеки Добровільного пожежного товариства України

1. Загальні вимоги

1.1. Будівлі складів хімічних речовин мають бути не нижче II ступеня вогнестійкості. З урахуванням однорідності фізико-хімічних і пожежонебезпечних властивостей речовин, які зберігаються, склади повинні розбиватися на окремі приміщення (відсіки), ізольовані одне від одного протипожежними перегородками 1-го типу.
1.2. Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуватися від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м.
1.3. Складські приміщення (відсіки), розташовані в підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з приямками (для випускання диму в разі пожежі), які влаштовуються відповідно до вимог будівельних норм. У разі неможливості влаштування вікон дозволяється обладнання цих приміщень системою димовидалення.
1.4. У складських приміщеннях, в яких зберігаються пожежовибухонебезпечні товари, речовини та матеріали (лаки, фарби, розчинники тощо), балони з газом та продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей (воріт) повинна бути вивішена інформаційна карта, яка характеризує пожежну небезпеку товарів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та порядок дій під час гасіння пожежі.
1.5. Всі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою її справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин тощо, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.
1.6. На складах хімічних речовин можливо облаштування робочих місць персоналу з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.
Офісні та побутові приміщення мають облаштовуватися протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу (без отворів) і мати один з евакуаційних виходів безпосередньо назовні.
Сполучення цих приміщень зі складом допускається через протипожежні двері 2-го типу. У протипожежних перегородках, які відокремлюють офісні приміщення від складу, дозволяється влаштовувати протипожежні вікна 2-го типу, що мають сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.
1.7. Всі складські приміщення повинні своєчасно звільнятись від горючої упаковки та постійно утримуватись в чистоті.
1.8. Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише в приміщеннях для обслуговуючого персоналу, відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.
1.9. Куріння дозволяється у спеціально відведених та облаштованих місцях. В цих місцях повинні бути вивішені таблички з написом «Місце для куріння».
1.10. Зварювальні та інші вогневі роботи в складах хімічних речовин дозволяється виконувати тільки за нарядом-допуском.
1.11. Приміщення складів хімічних речовин повинні бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками відповідно до вимог ДСТУ 3675-98 і ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) залежно від площі, фізико-хімічних і пожежонебезпечних властивостей горючих матеріалів, які знаходяться на складі, характеру їхньої взаємодії з вогнегасними речовинами, а також наявності в приміщенні установки автоматичного пожежогасіння.

2. Відповідальність за пожежну безпеку складу хімічних речовин

2.1. Відповідальність за пожежну безпеку складу хімічних речовин, виконання протипожежних заходів несе завідувач складом (комірник), призначений наказом керівника підприємства. Табличка з прізвищем і посадою цієї особи має бути вивішена на видному місці.
2.2. Відповідальний за пожежну безпеку зобов’язаний:
2.2.1. згідно з наказом МНС від 29 вересня 2003 р. № 368 один раз на три роки поновлювати свої знання з пожежної безпеки зі складанням заліку та отриманням відповідного посвідчення;
2.2.2. згідно з інструкцією забезпечувати дотримання на ввірених йому ділянках встановленого протипожежного режиму та виконання в установлені терміни заходів з підвищення пожежної безпеки;
2.2.3. контролювати справність приладів опалення, вентиляції, технічного устаткування та вживати негайних заходів з усунення виявлених несправностей, здатних призвести до пожежі;
2.2.4. забезпечити знаходження в справному стані та постійній готовності до дії наявних засобів виявлення й гасіння пожежі;
2.2.5. перед закриттям складу обійти всі приміщення, відключити електромережу, замкнути склад і здати його під охорону. Результати огляду приміщень необхідно занести до журналу встановленої форми.

Зразок

Журнал огляду складу хімічних речовин перед закриттям після закінчення роботи

№ з/п

Найменування складу, приміщення

Дата і час огляду

Результати огляду

Прізвище особи, яка оглядала

Підпис особи, яка оглядала

1.

Хімсклад № 3

17.07.2012, 17.15

Без зауважень

Хімченко

Хімченко

2.

 

 

 

 

 

2.3. Обслуговуючий персонал складу повинен знати:
– вимоги пожежної безпеки;
– правила безпечного зберігання хімічних речовин і реактивів;
– особливості їх гасіння.
2.4. Під час прийняття на роботу та за місцем праці персонал складу хімічних речовин зобов’язаний пройти інструктаж з питань пожежної безпеки.
2.5. Якщо за штатним розписом є працівники, робота яких пов’язана з підвищеною пожежною небезпекою, то вони до початку виконання робіт повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) і щороку — перевірку знань.

3. Особливі вимоги

3.1. На складах хімічних речовин має бути розроблений план їх розміщення із зазначенням найбільш характерних властивостей («Вогненебезпечні», «Токсичні» тощо).
3.2. Хімічні речовини можна зберігати в закритих сухих приміщеннях або під навісами в тарі залежно від фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов. Під навісом дозволяється зберігання лише тих хімічних речовин, які від вологого повітря чи води не розкладаються, не розігріваються та не займаються.
3.3. Сильнодіючі отруйні речовини дозволяється зберігати лише в суворій відповідності до існуючих для них спеціальних правил.
3.4. Хімікати у дрібній тарі необхідно зберігати на відкритих стелажах або в шафах, а у великій тарі (упаковці) — штабелями.
Щоб уникнути перевантажень, на стелажах необхідно позначати максимально допустиму кількість (або масу) вантажних місць.
3.5. Тара з хімічними речовинами, яка надходить на склад, не повинна мати пошкоджень герметичності та інших ознак несправності. В разі виявлення пошкоджень тара повинна негайно видалятися зі складу.
3.6. На кожній тарі (упаковці) з хімічною речовиною повинен бути напис або бирка з його назвою та зазначенням характерних властивостей (окислювач, пальне, самозаймисте тощо).
3.7. Сулії з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише обрешетованими дерев’яними планками або у плетених кошиках.
3.8. При зберіганні азотної та сірчаної кислот не допускається контакт їх з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження.
3.9. Сулії з кислотами можуть встановлюватися на стелажах не більше ніж у два яруси по висоті або зберігатися на підлозі групами не більше 100 шт. у кожній по 2–4 ряди, розділені бортиком не менше 0,15 м заввишки.
3.10.У складах кислот для нейтралізації випадково розлитих кислот повинні бути готові розчини крейди, вапна або соди.
3.11. Для вантажно-розвантажувальних робіт слід застосовувати устаткування залежно від пожежовибухонебезпечності продукції.
3.12. Підлога у приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин у тарі повинна мати ухил для стікання випадково розлитої рідини до спеціальних приймачів.
3.13. У приміщеннях, де зберігаються хімічні речовини, які можуть під час пожежі плавитися, необхідно передбачати пристрої, які обмежують вільне розтікання розплаву (бортики, пороги з пандусами тощо).
3.14. Порошки, здатні самозайматися (алюмінієвий, цинковий, магнієвий, нікелевий, фосфорний тощо), повинні зберігатися в окремих відсіках у герметично закритій тарі.
3.15. Пляшки, бочки, барабани з хімікатами встановлюються на відкритих майданчиках групами не більше 100 шт. у кожній, з розривом між групами щонайменше 1 м. У кожній групі повинна зберігатися продукція лише певного виду, про що робляться відповідні вказівні написи. Майданчики для зберігання необхідно добре утрамбовувати та обгородити бар’єрами. Пляшки з реактивами на відкритих майданчиках мають бути захищені від дії сонячних променів.
3.16. Склади речовин, які бурхливо реагують з водою (до них належать карбіди, лужні метали, перекис барію, гідрат натрію тощо), повинні розміщуватися в сухих, добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом. Дах та стіни таких приміщень не повинні пропускати атмосферні опади. Приміщення повинно мати захист від потрапляння грунтових вод. Усередині цих приміщень не повинні проходити трубопроводи (водяні, парові, каналізаційні).
3.17. Рівень підлоги приміщення, де складується карбід кальцію, повинен бути на 0,2 м вище планувальної позначки прилеглої території.
3.18. Барабани з карбідом кальцію можуть зберігатися на складах як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. У механізованих складах дозволяється зберігання барабанів з карбідом кальцію в три яруси при вертикальному зберіганні, а за відсутності засобів механізації — не більше трьох ярусів при горизонтальному зберіганні та не більше двох ярусів — при вертикальному. Між ярусами барабанів повинні бути укладені дошки завтовшки 40–50 мм. Ширина проходів між укладеними в штабелі барабанами з карбідом кальцію повинна бути не меншою за 1,5 м.
3.19. Лужні метали слід зберігати в ізольованих відсіках (секціях), розміщених у торці складської будівлі, у металевих банках або контейнерах під шаром захисного середовища (інертних газів, мінеральних масел, гасу, парафіну). У разі зберігання в одній секції складу різних лужних металів кожний з них має розміщуватися на окремому стелажі.
3.20. У відсіках, суміжних з відсіками, де знаходяться лужні метали, дозволяється зберігати лише негорючі хімічні речовини.
3.21. Барабани з натрієм слід укладати з таким розрахунком, щоб у ширину було не більше двох, у довжину — восьми та у висоту — чотирьох барабанів.
3.22. Окиснюючі хімікати (хромпік, хромовий ангідрид, перманганат калію, хром, селітра тощо) повинні зберігатися в окремих секціях складів.
3.23. Сажу, графіти, подрібнені та порошкові полімери слід зберігати в окремих закритих, сухих складах або в секціях складів, захищених від потрапляння атмосферних опадів і ґрунтових вод.
3.24. Під час зберігання подрібнених та порошкових полімерних матеріалів у прогумованих та поліетиленових мішках верхню джутову упаковку слід знімати.
3.25. Аміачна селітра повинна зберігатися в окремих, не нижче II ступеня вогнестійкості, безгорищних одноповерхових будівлях, у штабелях не більше 2 м заввишки. В окремих випадках дозволяється в агропідприємствах зберігання селітри в загальному складі мінеральних добрив за умови, що приміщення (відсік) для її зберігання розміщуватиметься біля торцевої стіни і відділятиметься від іншої частини складу протипожежною стіною без отворів. При цьому вся будівля складу повинна бути не нижче II ступеня вогнестійкості.
3.26. Кожний склад (відсік) площею понад 300 кв. м повинен мати не менше двох самостійних виходів. В одному складі дозволяється зберігання не більше 3,5 тис. тонн селітри, а у відсіку — 1,2 тис. тонн. У складських приміщеннях для зберігання аміачної селітри не повинно бути приямків, лотків, каналів та інших заглиблень.

На складах хімічних речовин не дозволяється:
— проводити роботи, не пов’язані із зберіганням хімічних речовин;
— входити персоналу у вогкому (вологому) одязі та взутті до складських приміщень, де зберігаються лужні метали та інші речовини, що вступають у реакцію з водою;
— застосовувати для закривання сулій з кислотою пробки з органічних матеріалів (дерева, тканини, соломи тощо);
— розливати у скляні сулії концентровану азотну кислоту;
— укладати тару з натрієм на стелажах на висоті менше ніж 0,2 м від рівня підлоги;
— зберігати окиснюючі хімікати та металеві порошки, здатні самозайматися, разом з іншими горючими речовинами;
— під час прибирання складських приміщень використовувати легкозаймисті та горючі речовини (бензин, керосин тощо);
— зберігати продукцію навалом та впритул до приладів і труб опалення;
— розміщувати склади для зберігання карбіду кальцію в підвальних приміщеннях та низьких затоплюваних місцях;
— зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР;
— експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток;
— влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;
— зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;
— в’їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень;
— застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;
— стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів.Розсилка новин