Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Інструкція з охорони праці для тістовода з обслуговування агрегатів ХТР

Обкладинка

_________________________________________________________________________
(найменування міністерства або іншого органу виконавчої влади, об’єднання, підприємства)

 

Примірна інструкція з охорони праці для тістовода з обслуговування агрегатів ХТР

 

КОД КП — 7412.2

КОД ОКПДТР — 19137

Випуск ЕТКС — 55

 

м. Київ

Титульний лист

УЗГОДЖЕНО

_________________________________
(найменування органу, який узгоджує)

«___» ____________ 20_____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ____________________________
(найменування органу, який затверджує)

«___» _________20_____ р. № ________

 

Примірна інструкція з охорони праці

для пекаря

 

КОД КП — 7412.2

КОД ОКПДТР — 19137

Випуск ЕТКС — 55

 

м. Київ

Текст інструкції

_________________________________________________________________________
(повна назва підприємства з вказанням підпорядкованості)

 

Інструкція з охорони праці для тістовода з обслуговування агрегатів ХТР

 

 1. Загальні положення

1.1. Інструкція призначена для навчання тістоводів агрегатів ХТР методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Постійне робоче місце тістовода агрегатів ХТР — ділянка агрегатів ХТР. Режим роботи безперервний.

Тістовод агрегатів ХТР виконує таку роботу:

— ведення процесу готування тіста по всіх технологічних фазах на одному або двох тістоприготувальних агрегатах;

— регулювання процесу замісу і шумування опари і тіста;

— подача опари в машину для замісу тіста;

— подача готового тіста у бункер ділильної машини;

— регулювання роботи автоматичних дозаторів сировини;

— забезпечення необхідної температури, кислотності і консистенції тіста;

— визначення готовності тіста;

— очищення трубопроводів, дозувальної апаратури;

— завантаження дозувальних бачків окремими видами сировини і контроль за процесом розчинення.

Ділянка агрегатів ХТР розташована у приміщенні, яке відноситься до пожежонебезпечних, категорія тістоприготувального відділення П-ІІа.

1.2. До роботи тістоводом допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, пройшли спеціальне навчання, медогляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим та стажування на робочому місці протягом від 2 до 10 змін та визнані придатними за станом здоров’я.

Повторний інструктаж проводиться 1 раз на 3 місяці.

1.3. Тістовод машин безперервної дії повинен:

— дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку;

— знати і виконувати вимоги цієї інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткованням й іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

— знати технологічний процес готування опари і тіста на тістоприготувальних агрегатах і установках безперервної дії; установлений технологічний режим і параметри готування тіста; процеси, що відбуваються при шумуванні; методи контролю і регулювання технологічного режиму; засоби перевірки, правильності роботи дозувальних автоматів; будову і правила експлуатації автоматичної дозувальної апаратури і тістоприготувального устатковання безперервної дії; методи визначення готовності опари і тіста;

— утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримуватися чистоти в цеху і на території підприємства і передавати змінному робітнику своє робоче місце, устатковання й пристосування в справному стані;

— не перебувати на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

— курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

— дотримуватися встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці тістовода машин безперервної дії є:

1.4.1. обертові деталі устатковання, що рухаються:

— з’єднувальні муфти електроприводів і робочих органів устатковання, шківи, кінці валів, що виступають та інші обертові деталі, де можливе захоплення й намотування одягу, волосся;

— робочий орган тістомісильної машини (лопатки місильного вала), при влученні в зону якого відбувається захоплення кінцівок, їхня ампутація, ушкодження або загибель працівника;

— вал бродильного корита;

1.4.2. клиноременні передачі, де в точці набігання ременя на шків виникає зона захоплення і при влученні кінцівок, одягу відбувається затягування між шківом і ременем;

1.4.3. наявність вуглекислого газу, що виділяється при шумуванні тіста у кориті, який маючи щільність (питому вагу) вище, ніж кисень, накопичується в нижніх точках, зокрема у кориті, видаляючи його. У цьому середовищі людина, не відчуває ні за смаком, ні за запахом і кольором відсутність кисню, непритомніє і без своєчасної допомоги гине;

1.4.4. підвищена напруга електроструму, що може виникнути при пошкодженні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устатковання, електропроводці; при потраплянні вологи на пускову апаратуру, при доторканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою;

1.4.5. падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на них сторонніх предметів, речовин, що викликають ковзання (олії, рідин, тіста тощо), або використання несправної чи взуття зі слизькою підошвою.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці є:

1.5.1. підвищений вміст борошняного пилу (ГДК до 6 мг/м3), який може викликати алергічну реакцію або захворювання пневмоконіозами;

1.5.2. підвищений рівень шуму (ГДР 80 дБА), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи;

1.5.3. підвищена температура, особливо в літній період року (за нормою — 16–27°С);

1.5.4. недостатня освітленість на робочому місці через несправність або забруднення світильників.

1.6. Для недопущення дії на персонал небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачається:

1.6.1. огородження всіх обертових частин і деталей машин, муфт, знімати і працювати за відсутності яких забороняється, ремінних передач, інших небезпечних зон;

1.6.2. установка блокування кришки тістомісильної машини, що забезпечує зупинку приводу шнека при її відкриванні. Виводити з ладу або працювати з несправним блокуванням забороняється;

1.6.3. огородження бродильного бункера, оснащеного блокуванням, що відключає двигун при його підйомі;

1.6.4. щоб уникнути втрати свідомості від кисневого голодування, не варто нахилятися усередину бродильного бункера й інших ємностей, де може відбуватися шумування продукту;

1.6.5. нанесення написів на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устатковання, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці;

1.6.6. для попередження ураження електрострумом усі частини електроустатковання, що можуть виявитися під напругою, повинні бути оснащені захисним заземленням-зануленням; включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів повинні бути закриті запірними пристроями, відчиняти які може тільки електротехнічний персонал;

1.6.7. від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення слід використовувати покриття, що не сковзає, і застосовувати спеціальне взуття.

1.7. При одержанні травми слід негайно звернутися в медпункт і повідомити начальника зміни або начальника виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму.

1.8. Тістовод машин безперервної дії повинен користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм за ГОСТ 12.4.034-85, фартух за ГОСТ 12.4.020-85, ковпак або косинка, тапочки за ГОСТ 12.4.033-84). Брудний одяг необхідно вчасно здавати на прання.

1.9. Недотримання вимог цієї інструкції є порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку і тягне за собою відповідальність у встановленому порядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Перед початком роботи необхідно:

2.2.1. надіти спецодяг і привести його в порядок, не залишаючи кінців, що звисають, і незастебнутих частин;

2.2.2. оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети й пристосування, звільнити проходи;

2.2.3. перевірити наявність необхідної сировини;

2.2.4. перевірити справність необхідних пристосувань: шкребків, мірників, лопат;

2.2.5. перевірити справність устатковання, дозувальної, контрольно-вимірювальної апаратури;

2.2.6. візуально переконатися в наявності, справності, надійному кріпленні огороджень обертових частин і небезпечних зон, провідників пристроїв, що заземлюють, написів на пускачах;

2.2.7. перевірити справність устатковання і пускачів включенням на холостому ходу. При роботі не повинно бути сторонніх стуків і підвищеної вібрації, відчуття напруги при доторканні до устаткування;

2.2.8. переконатися в справності блокувань кришки тістомісильної машини шляхом її підняття при включеному устаткованні. Після спрацьовування блокування пуск устатковання повинен здійснюватися тільки пускачем;

2.2.9. перевірити наявність і справність пристосувань: шкребків, щіток, штовхачів, табличок «Не включати, працюють люди»;

2.2.10. прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.3. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступаючи до роботи, повідомте майстру або начальнику зміни. Робити самостійно ремонт, наладку устатковання забороняється.

2.4. Перед вмиканням устатковання переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших робітників, які можуть опинитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не залишайте робоче місце і устатковання, що обслуговується без нагляду, не довіряйте його іншій особі без дозволу начальника зміни.

3.2. Перед вмиканням устатковання переконайтеся, що пуск машин безпечний для оточуючих.

3.3. При роботі на агрегаті ХТР зверніть увагу на надійність кріплення лопаток на валу машини.

3.4. Стежте, щоб при обертанні лопатки не терлися об стінки тістомісильної машини. Не виконуйте виміри температури і тестування тіста під час роботи машини.

3.5. Не спирайтеся на машини й огородження.

3.6. До чищення машини можна приступити через 10 сек. після її зупинки, обов’язково повісивши на пусковий пристрій попереджувальний плакат «Не включати! Працюють люди!».

3.7. Електроблокування повинно бути виконано таким чином, щоб виключити самовільне вмикання машин при закритій кришці. При виході з ладу блокування кришки або кінцевих вимикачів тістомісильної машини або бродильного корита зупиніть машину і повідомте керівництву цеху.

3.8. У випадку порушення дозування компонентів при безперервному тістоприготуванні необхідно припинити роботу і викликати начальника зміни для виявлення причин і усунення недоліків.

3.9. Тістовод повинен правильно поводитися із сировиною: борошно надходить у тістомісильні машини з бункерів через дозатори борошна; вода, сіль, дріжджі надходять через автоматичну дозувальну станцію. Відходи збираються в спеціальні ємності у відведених місцях.

3.10. При відборі проб або для інших цілей користуйтеся спеціальними пристосуваннями. Нахилятися усередину корита не слід, щоб уникнути кисневого голодування.

3.11. Утримувати робоче місце необхідно в чистоті і стежити, щоб підлога завжди була чистою і сухою.

3.12. У випадку залягання борошна в дозаторі, передозуванні рідких компонентів, зміні температури — вимкніть устатковання, виконайте заходи з усунення недоліків і повідомте начальнику зміни.

3.13. Якщо вивантаження тіста із машин передбачене з працюючим місильним органом, щоб уникнути захоплення рук, не допускайте потрапляння їх в зону обертання. За необхідності видалення тіста зупиніть привід, повісьте на пускач табличку «Не включати, працюють люди» і шкребком видаліть залишки.

3.14. При потраплянні на підлогу тіста, рідин, розчинів та інших сторонніх предметів своєчасно їх збирайте в спеціальну ємність.

3.15. При виявленні відмови або несправності устатковання необхідно повідомити начальника зміни. Самостійно ремонтувати устатковання забороняється.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Перед зачищенням і прибиранням устатковання необхідно:

4.1.1. зупинити устатковання кнопкою «Стоп»;

4.1.2. повісити на пускачі табличку «Не включати, працюють люди»;

4.1.3. упорядкувати устатковання: тістомісильні машини, дозувальну апаратуру, бродильні корита, площадки, східці (очистити устатковання, що обслуговується, від борошняного пилу, тіста і вимити);

4.1.4. перед зачищенням бродильного корита відчинити випускний отвір для виходу вуглекислого газу. Очищення робити шкребками з довгою ручкою.

4.2. При вологому прибиранні устатковання не допускайте потрапляння води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні роботи встановіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. При передачі зміни повідомте змінному тістоводу про не усунуті неполадки і можливі відмови в роботі устаткування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних несправностей устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожеж, травмування або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці тістовода з обслуговування агрегатів ХТР можуть бути:

5.1.1. сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація; поява напруги на поверхні устаткування; поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках треба знеструмити устатковання і повідомити начальнику зміни;

5.1.2. підвищена концентрація окису вуглецю.

Якщо з’явиться запах чаду, слід включити витяжну вентиляцію. Якщо вона не працює, повідомити начальнику зміни і покинути приміщення.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При нещасному випадку або раптовому захворюванні, що трапилися на виробництві, тістовод повинен сповістити начальника зміни, який зобов’язаний надати допомогу потерпілому.

5.5. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров’ю — неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій — покинути цех через вихід і знаходитися біля центрального входу в будівлю.

5.6. Якщо є потерпілі, надати їм домедичну допомогу; за необхідності викликати швидку допомогу.

5.7. При пожежі викликати пожежних і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.8. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.Розсилка новин