Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Безпечна експлуатація деревообробних верстатів з ручним подаванням матеріалів

Микола ФЕДОРЕНКО,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду
у Київській обл. і м. Києві
Аналіз нещасних випадків у деревообробній промисловості свідчить про те, що найбільш травматичним є деревообробний верстат з ручним подаванням матеріалів до різального інструменту. При цьому більшість нещасних випадків пов’язані з допилюванням матеріалів, обробкою коротких (дрібних) матеріалів або тих матеріалів, що мають неоднорідності (наприклад, сучки), та за їх наслідками відносяться до тяжких. На жаль, про необхідність використання спеціальних пристроїв для запобігання травмуванню відповідальні особи та самі потерпілі розуміють, як правило, після травмування рук.
Розглянемо нормативні вимоги безпеки праці на деревообробних верстатах з ручним подаванням матеріалів до різального інструменту.
Нормативна база
В Україні є чинними стандарти:
— державні стандарти ДСТУ 1626-92 «Верстати універсальні побутові деревообробні. Технiчнi умови»; ДСТУ 2578-94 «Автоматизація метало- i деревообробного устаткування. Система «Устаткування-оператор-пристрій індикації». Загальні технічні вимоги i вимоги безпеки»; ДСТУ 2753-94 «Устаткування метало- та деревообробне. Верстати деревообробні побутові. Вимоги безпеки»; ДСТУ 2807-94 «Устаткування метало- i деревообробне. Загальні вимоги безпеки i методи випробувань»;
— міждержавні стандарти ГОСТ 12.3.042-88 «Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции», а також ГОСТ 5945-72, ГОСТ 6735-73, ГОСТ 69-75, ГОСТ 5645-76, ГОСТ 7097-78, ГОСТ 8197-79, ГОСТ 6855-88, ГОСТ 6854-88, ГОСТ 7353-90, ГОСТ 8425-90, ГОСТ 7315-92, ГОСТ 7228-93;
— європейські стандарти ДСТУ EN 848-1:2006 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати для одностороннього фрезерування обертовим інструментом. Частина 1. Одношпиндельні вертикально-фрезерні верстати»; ДСТУ EN 860:2006 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати рейсмусові односторонні»; ДСТУ EN 1218-1:2006 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорiзнi. Частина 1. Односторонні шипорiзнi верстати з пересувним столом»; ДСТУ EN 940:2007 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані»; а також ДСТУ EN 1870-1:2007 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильнi» (складається з 8 частин).
Базовими нормативно-правовими актами з охорони праці, що визначають безпеку праці на деревообробних верстатах, є Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05); Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05); Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01).
Забезпечення оператора деревообробних верстатів
Вимоги до оператора.
Особа, яка допускаються до виконання робіт на деревообробному верстаті, повинна:
— мати професійну підготовку (наприклад, столяра);
— пройти інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з урахуванням специфіки виконуваних робіт;
— не мати медичних протипоказань щодо роботи на деревообробних верстатах (розділ 7.4 НПАОП 20.0-1.02-05).
 
Засоби індивідуального захисту.
Під час роботи на деревообробних верстатах верстатник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників деревообробної промисловості (НПАОП 20.0-3.10-05).
Верстатник забезпечується для захисту органів слуху під час роботи на деревообробному верстаті при рівні шуму 85 дБ і вище протишумовими навушниками за ГОСТ 12.4.051-87 «Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань» або
ДСТУ EN 352-1-2002; під час виконання робіт, пов’язаних з можливістю ураження очей (викидання різальним інструментом тріски) — захисними окулярами згідно з ГОСТ 12.4.013-85Е; під час виконання шліфувальних робіт — засобами захисту органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.041-89 «Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтруючі. Загальні технічні вимоги» (п. 7.2.8, п. 7.2.9, п. 7.2.11 НПАОП 20.0-1.02-05).
На подложке, в пределах подзага
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На верстатах з обертовим різальним інструментом не допускається робота в захисних рукавицях. Рукави спецодягу мають бути застібнутими.
Вимоги до верстата.
Кожний верстат, крім інвентарного номера, повинен мати:
— список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому;
— табличку із зазначенням особи, відповідальної за його технічний стан та безпечну експлуатацію;
— інструкція з охорони праці (п. 4.1.2 НПАОП 0.00-1.30-01).
Електрообладнання верстата підлягає періодичному (не рідше 1 разу на 6 років) випробуванню в порядку, визначеному Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (п. 4.1.28 НПАОП 0.00-1.30-01).
Робоче місце верстатника (компоновка, освітлення, вентиляція тощо) повинно відповідати нормам електробезпеки, санітарно-гігієнічним і пожежним нормативам. При обробці матеріалів вагою понад 20 кг верстат слід забезпечувати вантажопідіймальним пристроєм. На робочому місці верстатника повинен бути дерев’яний трап.
Робоча поверхня верстата влаштовується на висоті 0,8 м від рівня підлоги. Різальний інструмент повинен бути збалансованим і не мати радіального биття. Незалежно від місця розташування різальний інструмент повинен бути огороджений, в тому числі його неробоча (задня) частина — суцільною нерухомою огорожею.
На робочому столі верстата слід влаштувати паралельно площині різального інструменту напрямну лінійку. Позаду різального інструменту (дискової пили) в одній площині з ним на відстані 10 мм від вершини зуба різального інструменту улаштовується розклинюючий ніж, товщина якого дорівнює ширині пропилу. На круглопильному верстаті для повздовжнього розпилювання деревини ширина щілини для різального інструменту у столі верстата повинна не перевищувати 10 мм. На верстаті з ножовим валом та головкою різальні кромки ножа повинні виступати за притискні клинки (губки) ножових валів і головок не більше ніж на 2 мм; не можна встановлювати підкладки під час встановлення ножів (п. 6.2.29, п. 6.3.48 НПАОП 20.0-1.02-05).
Вимоги безпеки праці
На деревообробних верстатах не рекомендується обробляти матеріали, які мають:
— трухлявину;
— гнилизну;
— глибокі поперечні надрізи;
— металеві включення.
Не можна застосовувати покороблені диски для дискових пилок, диски з тріщинами або з двома й більше виламаними зубами, диски з припеченими під час заточування зубами (п. 6.3.29 НПАОП 20.0-1.02-05).
Для запобігання можливому дотику рук верстатника до різального інструменту під час допилювання, а також стругання на фугувальному верстаті матеріалів довжиною менше 400 мм, шириною менше 50 мм або товщиною менше 30 мм, використовується спеціальний пристрій (колодка-штовхач), який забезпечує надійне притискання й спрямування матеріалу (п. 6.3.32, п. 6.3.49 НПАОП 20.0-1.02-05; п. 4.9.16 НПАОП 0.00-1.30-01).
На круглопильному верстаті під час оброблення матеріалів невеликого діаметра (довжиною понад 300 мм) використовується люнет (п. 6.3.42 НПАОП 20.0-1.02-05). На токарному верстаті використання люнету передбачено у разі довжини матеріалів понад 800 мм (п. 4.13.1 НПАОП 0.00-1.30-01).
Під час оброблення матеріалів довжиною понад 2 м використовуються додаткові опори з роликами, при цьому ролики повинні розташовувати на відстані 0,6–1 м один від одного й легко обертатись (п. 6.3.21 НПАОП 20.0-1.02-05).
Круглопильний верстат для повздовжнього розпилювання деревини забезпечується автоподавачем (п. 6.3.35 НПАОП 20.0-1.02-05), а для розпилювання матеріалів коротше 400 мм і вужче 30 мм застосовуються спеціальні шаблони, матеріалів круглого перерізу — каретка з надійним затискачем (п. 4.9.16 НПАОП 0.00-1.30-01). Круглопильні верстати для поперечного розпилювання деревини повинні мати дворучне включення, яке унеможливлює ввімкнення верстата однією рукою (п. 4.10.4 НПАОП 0.00-1.30-01).
Верстати, які використовують громіздкі та важкі інструменти (дискову пилу діаметром 600 мм, ножову голівку або вал вагою понад 8 кг), забезпечуються пристроями для безпечного зняття цього інструменту (п. 3.4.1 ГОСТ 12.2.026.0-93). Для видалення стружки, тріски, обрізків з-під різального інструменту використовується спеціальний пристрій (гачок або щітка).
На подложке, в пределах подзага
Зверніть увагу! Не допускається видаляти стружку з-під різального інструменту руками.
Торцювальні верстати з кареткою забезпечуються клином або лінійкою для відведення обрізків під час торцювання, причому загострений кінець  клинка (лінійки) підводиться безпосередньо до пилкового диска.. Використання спеціальних пристосувань, обладнаних притискними пристроями, передбачено під час торцювання матеріалів довжиною менше 30 мм, фрезерування матеріалів перерізом 40 мм х 40 мм, фугування тонких і коротких матеріалів (п. 6.3.37, п. 6.3.38, п. 6.3.64 НПАОП 20.0-1.02-05).
Використання спеціального пристрою вимагається під час розпилювання матеріалів хвойних порід товщиною більше 100 мм, листяних порід товщиною більше 80 мм, матеріалів коротших або вужчих 300 мм (п. 6.3.34 НПАОП 20.0-1.02-05). Притискний пристрій повинен забезпечувати надійний захват під час притискання і подавання оброблюваного матеріалу до різального інструменту, запобігати самовільному послабленню притиску, а його нижня поверхня повинна бути гладкою, рівною, без сучків і вибоїн (п. 6.3.41 НПАОП 20.0-1.02-05). В якості притискних пристроїв можуть використовуватись цулаги або шаблони.
Одночасне стругання двох і більше заготовок на фугувальних верстатах та різання шпону на гільйотинних ножицях шириною менше 75 мм здійснюється в спеціальних шаблонах (п. 6.3.50, п. 6.3.51, п. 6.5.55 НПАОП 20.0-1.02-05). У рейсмусового верстата для обробки декількох заготовок різної товщини передній вал подачі та передній притискач повинен бути секційними (п. 5.4.3 ГОСТ 12.2.026.0-93).
Фрезерні верстати (карусельно-фрезерні, копіювально-фрезерні) повинні обладнуватись пристроями для надійного кріплення шаблонів до стола (п. 6.3.66 НПАОП 20.0-1.02-05). Криволінійне фрезерування проводиться з використанням спеціальних цулаг (п. 6.3.68 НПАОП 20.0-1.02-05). Фрезерні верстати з нижнім розміщенням шпинделя в разі використання фрези діаметром більше 200 мм або збірної фрези забезпечуються додатковими кронштейнами для утримування верхньої частини шпинделя (п. 4.12.5 НПАОП 0.00-1.30-01).
Стіл або каретка довбального верстата забезпечуються притискним пристроєм для закріплення оброблюваного матеріалу, а при обробленні довгих матеріалів — додатково підставкою (п. 6.3.83 НПАОП 20.0-1.02-05).
Таким чином, межа застосовування спеціальних пристроїв залежить від типу верстата, довжини, товщини (діаметра), виду породи матеріалів та становить: за довжиною — від 300 мм до 800 мм, товщиною (діаметром) — від 30 мм до 100 мм.
На подложке, не перемещать
Організаційно-технічні заходи з підвищення безпеки під час роботи на деревообробних верстатах з ручним подаванням матеріалів до різального інструменту
1. Деревообробний верстат забезпечити для обробки коротких, вузьких та дрібних матеріалів спеціальним притискним пристроєм (шаблоном або кулагами), для допилювання — колодкою-штовхачем, для видалення стружки з-під різального інструменту — гаком або щіткою, для оброблення матеріалів довжиною понад 2 м — додатковими опорами з роликами або люнетом. Не повинні оброблюватись матеріали, які за своїми габаритами не відповідають нормам експлуатаційної документації на верстат.
2. Слід суворо дотримуватися технологічного регламенту обробки матеріалів.
3. Не можна допускати до робіт на деревообробних верстатах працівників без перевірки правил безпечного поводження з деревообробним обладнанням.
4. Верстатники повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту (захисними окулярами, респіратором, навушниками). Відповідальні особи повинні здійснювати контроль за їх використанням.
5. Несправний деревообробний верстат або той, що не використовується, слід відключати від мережі електроживлення, щоб унеможливити його несанкціоноване включення (наприклад, від’єднувати ввідний кабель від електрощита, який має запірний пристрій).
Вищезазначені організаційно-технічні заходи дозволять підвищити рівень безпеки під час виконання робіт на деревообробних верстатах, що сприяє зниженню виробничого травматизму на підприємстві.Розсилка новин