Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Про затвердження Правил охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2013

м. Київ

N 700

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2013 р. за N 1770/24302

Про затвердження Правил охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас, що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, ОСТ 23.4.249-85 "Ротаційне формування деталей з пластмас. Вимоги безпеки", затверджені 01 липня 1985 року Міністерством транспортного і сільськогосподарського машинобудування СРСР (НПАОП 25.2-7.16-85).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови Держгірпромнагляду

В. А. Шайтан

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
27.09.2013 N 700

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2013 р. за N 1770/24302

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОБ'ЄКТАХ ПРИ РОТАЦІЙНОМУ ФОРМУВАННІ ПЛАСТМАС

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт при ротаційному формуванні деталей та виробів із пластмас.

1.3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи при ротаційному формуванні деталей та виробів із пластмас.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці", ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

1.5. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ГДК - граничнодопустимі концентрації;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ПЛАС - план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

II. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року N 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

2.2. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

2.3. Роботодавець зобов'язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року N 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за N 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

2.4. Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року N 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за N 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

2.5. Роботодавець зобов'язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107.

2.6. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

2.7. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року N 442.

2.8. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року N 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за N 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за N 194.

2.9. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року N 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року N 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за N 183/1208.

2.10. Роботодавець зобов'язаний здійснювати розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232.

2.11. Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року N 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за N 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та затвердженої у встановленому законодавством порядку проектної документації.

2.12. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року N 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за N 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".

2.13. Засоби захисту від статичної електрики у пожежонебезпечних зонах повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования" та ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования".

2.14. Використання у складі виробничого обладнання радіоізотопних приладів повинно здійснюватися за умови наявності ліцензій на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням вимог НП 306.5.05/2.065-2002 "Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання", ДГН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)" та ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України".

2.15. Роботодавець зобов'язаний розробити і затвердити ПЛАС відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Не дозволяється виконувати роботи підвищеної небезпеки працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС.

2.16. Роботодавець зобов'язаний забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

2.17. Оснащення виробничих приміщень системами протипожежного захисту повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту".

2.18. Для всіх виробничих та складських приміщень, будинків та зовнішніх установок необхідно визначати категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог НАПБ Б.03.002-2007 "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".

2.19. Роботодавець забезпечує працівників ЗІЗ відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

2.20. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.

2.21. Працівники, які виконують роботи під час ротаційного формування деталей із пластмас, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року N 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за N 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року N 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за N 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

III. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

3.1. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования" та ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам" з урахуванням ергономічних вимог та зручності виконання працівниками дій та рухів.

3.2. Робочі місця працівників з керування виробничим обладнанням повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности".

Пульти керування обладнанням з підвищеними рівнями теплового випромінювання повинні влаштовуватися в ізольованих приміщеннях або окремих кімнатах, обладнаних пристроями, що забезпечують працівникам на робочих місцях санітарно-гігієнічні умови праці (звукоізоляцію, температуру та вологість повітря), відповідно до вимог Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року N 42 (ДСН 3.3.6.042-99), та Державних санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року N 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

3.3. Роботодавець зобов'язаний здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".

3.4. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року N 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".

3.5. Виробничі та допоміжні приміщення повинні бути обладнані системами вентиляції.

Експлуатацію, обслуговування, налагодження та ремонт систем вентиляції необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року N 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за N 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

3.6. Вміст шкідливих речовин у робочій зоні виробничих приміщень не повинен перевищувати ГДК, встановлених вимогами ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88).

3.7. Освітлення робочих місць повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року N 168.

IV. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

4.1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности".

4.2. Технологічні процеси, пов'язані з транспортуванням вантажів, необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности".

4.3. Виробниче обладнання, при роботі якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, повинно бути забезпечено місцевими відсмоктувачами.

4.4. У виробничих приміщеннях повинна бути встановлена система автоматичного ввімкнення аварійної вентиляції, зблокована з газоаналізаторами.

4.5. Роботодавець зобов'язаний організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року N 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за N 521/20834 (НПАОП 0.00-8.11-12).

4.6. Роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів (хімічних речовин) відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року N 420.

4.7. Роботодавець забезпечує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року N 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2006 року за N 362/12236.

4.8. Роботодавець зобов'язаний організувати розроблення паспортів безпечності на всю хімічну продукцію, яка використовується для виробництва пластмасових виробів, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 30333-2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)".

4.9. Технологічні процеси (стадії технологічного процесу) необхідно проводити в герметичному обладнанні або обладнанні, під час експлуатації якого концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує норм, визначених ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Окремі стадії технологічного процесу, які не можуть виконуватися в герметичному обладнанні (підготовка матеріалів, завантаження сировини та вивантаження продукції), повинні бути механізовані або виконуватися з використанням механічних пристроїв, які виключають безпосередній контакт працівників із шкідливими речовинами.

4.10. Попереднє сушіння сировини необхідно здійснювати у герметичних апаратах з видаленням з їх внутрішнього об'єму парів токсичних речовин.

4.11. Зберігати та транспортувати сировину, готову продукцію та відходи виробництва необхідно у виробничій тарі.

Виробнича тара, яка використовується при транспортуванні сировини, відходів виробництва, повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации".

4.12. Не дозволяється запилювання порошкоподібного поліетилену при його транспортуванні, зберіганні та переробці. Транспортування порошкоподібного поліетилену пневмотранспортом необхідно здійснювати в середовищі азоту.

4.13. Натрій необхідно зберігати у скляному посуді, вміщеному у металевий футляр, під шаром гасу. Перед зважуванням поверхню натрію необхідно очистити від окисної плівки. Очищений натрій дозволяється зважувати в поліетиленовій посудині під шаром гасу.

4.14. Кількість вихідного матеріалу, що зберігається у виробничому приміщенні, не повинна перевищувати добової потреби, а готової продукції - добового випуску.

Технологічні відходи виробництва необхідно направляти на вторинну підготовку сировини і переробку.

4.15. Рухомі частини машин, механізмів і технологічного обладнання повинні мати захисні кожухи та огородження, зблоковані з системою керування.

4.16. Пускові пристрої машин, механізмів і апаратів, механізми для підготування сировини та відходів повинні бути зблоковані із запобіжними огороджувальними конструкціями.

4.17. Переміщення ротаційних форм, деталей масою понад 15 кг необхідно здійснювати за допомогою підіймально-транспортних засобів.

4.18. Температура зовнішніх поверхонь системи охолодження обладнання для ротаційного формування термопластів у місцях можливого дотику працівників не повинна перевищувати 45° C відповідно до вимог ДСТУ EN 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь" (EN 563:1994, IDT).

4.19. На виробниче обладнання повинні бути нанесені знаки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року N 1262, а також ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір".

4.20. Органи керування виробничим обладнанням повинні бути розміщені в межах робочого місця, бути в справному стані та забезпечені захистом від самовільного запуску або випадкового перемикання.

4.21. Не дозволяється застосування відкритого вогню у виробничих приміщеннях для виготовлення і перероблення порошкоподібного поліетилену.

4.22. Речовини і матеріали, що застосовуються при ротаційному формуванні пластмас, повинні зберігатися залежно від пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей, сумісності, а також ознак однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожеж відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.

Директор Департаменту промислової
безпеки, охорони праці, цивільного та
фізичного захисту, трудової та
соціальної політики

О. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

С. Лапчик

Номер: 
700
Тип: 
Наказ
Статус: 
Чинний
Видавці: 
Міністерство
Дата прийняття: 
27 вересня, 2013


Розсилка новин