Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2013

м. Київ

N 601

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2013 р. за N 1585/24117

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 "Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Заступник Міністра соціальної
політики - керівник апарату

В. Коломієць

Міністр
охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України

В. Акопян

Перший заступник
Голови Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Данилюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
28.08.2013 N 601

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2013 р. за N 1585/24117

 

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВИРОБНИЦТВА МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Норми поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність, спрямовану на виконання робіт з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 (із змінами).

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних (бавовняно-поліефірних, бавовняно-капронових) тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Для працівників, які працюють в умовах впливу азбестового пилу, спецодяг повинен виготовлятися з бавовняної тканини типу молескін з посиленим сатиновим переплетенням.

Під час можливого контакту з вологою азбестоцементною масою шкіру відкритих частин тіла працівників необхідно захищати дерматологічними засобами.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761 (зі змінами).

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137 (зі змінами).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

II. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВИРОБНИЦТВА МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ

N з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1

8212

Аспіраторник

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
Рукавички діелектричні
         На зовнішніх роботах
             узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСм
ЗМиПс
МиПс
 
ЗМиПс
 
 
Эн
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
1
До зносу
12
До зносу
До зносу
Чергові
 
 
36
36
48

2

8151

Бігунник

Комбінезон
Берет
Черевики
Шкарпетки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ВПсСмМи
ЗМи
ВнПсМи
МиПсВу
МиПсВу

12
12
12
3
Черговий
2
6
До зносу
До зносу
До зносу

3

8212

Брикетувальник формувальної маси

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Шкарпетки
Рукавички
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
З
ВнПсМи
ВПсМиСм
ЗМи
Ми
ВнМиПс
ВнМиПс

12
12
6
12
3
2
До зносу
6
До зносу
До зносу

4

8112

Бункерувальник

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
     виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ВПсМиСм
ЗМи
Ми
ПсМиМп
 
ЗМиПс
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
1
0,5
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
36

5

7221

Вальцювальник (холодноштампувальні роботи)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
МиМп

12
12
12
0,5
До зносу
До зносу
До зносу

6

9333
9322

Вантажник
Укладальник-пакувальник

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмМун50
ВнМиНм
ПсМиМп
 
ЗМи
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
6
1
До зносу
12
 
 
 
36
36
24

7

8231

Вирубник заготовок та виробів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСмМун25
ЗВуМиМп
МиПсМп

12
12
12
6
0,5
До зносу
До зносу
До зносу

8

8334

Водій навантажувача

Костюм
Напівчоботи
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
        На зовнішніх роботах
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
ВЗМиПсСм
МиМп
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
2
До зносу
 
 
36
36
24

9

8231

Вулканізаторник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиТиСмМун25
МиМпТиТп100

12
12
12
0,5
До зносу
До зносу

10

8212

Гідротерміст

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Онучі
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиВу
ЗВу
ВнМиЗ
ВМиЗСм
ЗМи
ВуМиМп
Ми
ВнМи
ВнМи

12
12
6
12
6
1
3
До зносу
Чергові
До зносу
До зносу

11

8212

Голендорник

Костюм
Берет
Напівчоботи
Шкарпетки
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
   На роботах в неопалюваних
     виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПсВу
З
ЗВМиСм
ЗМи
МиМпВу
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
2
1
1
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
48

12

8212

Ґрунтувальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчоботи
Шкарпетки
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
          узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ОнНмЗМи
ОаНмЗМиСм
ЗМи
Ми
ОаНмМи
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
6
12
3
1
1
До зносу
12
До зносу
 
 
 
36
36
48

13

8151

Дозувальник азбесту

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчоботи
Шкарпетки
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ПсМи
ПсМиСм
ЗМи
ПсМи
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
6
12
3
1
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
 
24
36
36

14

8112

Дробильник (виробництво цементу)

Костюм
Берет
Напівчоботи
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПм
ЗПм
ЗМиПн
МиПм
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
48

15

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмМун25
МиМп
 
ЗМи
 
Эн
Эн
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
12
Черговий
Чергові
Чергові
 
 
 
 
36
36
48

16

1226.2
9411

Завідувач складу
Комірник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
         приміщеннях узимку
                   додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмПс
МиПс
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
24
1
До зносу
 
 
 
36
36
48

17

8151

Заготівник азбестової суміші

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчоботи
Шкарпетки
Рукавиці
Нарукавники
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ЗПсМи
ЗВМиПсСм
ЗМи
ВуМи
ВуМи

12
12
Черговий
12
3
1
6
До зносу

18

8212

Знімач-укладальник азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протипиловий
   На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиВу
З
ЗВМиСмМун50
ЗМи
ВнМиНм
МиМп
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
6
1
2
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
 
24
36
48

19

8232

Комплектувальник

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ЗМиПсСм
ЗВуМиМпПс
МиМпПс
МиМпПс

12
12
12
6
0,5
6
До зносу
До зносу

20

8212
 
8152

Контролер азбестоцементних виробів
Контролер-приймальник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
       На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
ЗПс
ЗМиПсСм
МиМпПс
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
24
 
 
 
 
36
36
48

21

8112

Лаборант азбоцементного виробництва

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
ЗПс
ЗМиВСм
ВнМиЗ
ПсМиМп
Ми
ВнМи
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
18
Черговий
1
1
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
48

22

7241

Лаборант з фізико-механічних випробувань

Халат
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ЗМиПс
Ми
ВнМиПс

12
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу

23

8231

Машиніст гумозмішувача

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Вкладки протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ЗВМиПсСм
МиПс
 
ЗМи

12
12
12
0,5
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу

24

8151

Машиніст друкарської машини (виробництво азбестоцементних та азбестосилітових виробів)

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Вкладки протишумові
Респіратор протигазовий

ЗМиВу
З
ЗОСмМун25
ВнОМиМп
Ми
ВнОаМиМп
 
ЗМи

12
12
12
Черговий
2
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу

25

8212

Машиніст екструзійного преса

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
   На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМпВу
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
Эн
Эн
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
1
До зносу
До зносу
12
Чергові
Чергові
 
 
 
36
36
48

26

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Жилет сигнальний
Респіратор протипиловий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
     На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмМун25
МиМп
 
ЗМи
Со
 
Эн
Эн
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
До зносу
12
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові
 
 
 
 
36
36
48

27

8212

Машиніст лаконаносної машини

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Шкарпетки
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Вкладки протишумові
Респіратор протигазовий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМиВу
З
ОМиВн
ОаМиВЗСм
ЗМи
Ми
ОаВнМи
 
ЗМи
 
 
 
Эн
Эн

12
12
6
12
3
2
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові

28

8212
 
8212

Машиніст листоформувальної машини
Машиніст трубної машини

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Вкладки протишумові
Респіратор протипиловий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
  На роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиВу
З
ЗМиСмМун25
ЗМи
ВМиСмНм
МиМп
Ми
ВнМиМпНм
 
ЗМи
 
 
Эн
Эн
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
2
12
1
1
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
36
36
 
 
 
36
36
48

29

8151

Машиніст млинів (хімічне виробництво)

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПм
З
ЗМиСм
ВуМиПс
МиМп
Ми
ВнМи
 
ЗМи
 
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
6
2
1
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
48

30

8212

Машиніст пневматичних насосів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиПмСм
МиНм
 
ЗМи

12
12
12
2
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу

31

8212

Машиніст прикочувальної машини

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
МиМп
ВнОаМи
 
ЗМи
 
Эн
Эн

12
12
12
2
До зносу
До зносу
12
До зносу
Чергові
Чергові

32

8212

Моторист змішувача та мішалки

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

ЗМиВу
З
ЗВМиСм
ВнМиНм
МиМп
ВнМиНм
 
ЗМи

12
12
12
Черговий
2
2
До зносу
12

33

8151

Наважувач-готувач азбестових сумішей

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиМпСм
ВнПсМи
МиМп
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
Черговий
1
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
48

34

7223
 
 
7223

Налагоджувальник
азбестоцементного устаткування
Налагоджувальник устаткування у виробництві азбестових технічних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Навушники протишумові
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМпВу
Ми
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
2
2
До зносу
12
До зносу
 
 
 
36
36
48

35

8154

Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Рукавички діелектричні
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
ВнМиОа
 
ЗМи
 
 
Эн
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
2
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
Чергові
 
 
 
36
36
48

36

8212

Обкатник труб

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиВу
З
ЗМиВСм
МиМп
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
0,5
1
До зносу
До зносу
12
До зносу
 
 
 
36
36
48

37

8212

Обшивальник циліндрів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
  На роботах в неопалюваних
     виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
ЗМиМпК20
МиМп
МиМпТрК20
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
Черговий
1
До зносу
До зносу
12
До зносу
 
 
 
36
36
48

38

8212

Оператор гофрувально-стосувального агрегата

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Навушники протишумові
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
        узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПм
З
ЗМиСмМун25
ЗМи
МиМп
ВуМиНм
Ми
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
0,5
До зносу
1
До зносу
12
До зносу
 
 
 
36
36
48

39

8163

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Вкладки протишумові
Респіратор газопилозахисний
        На зовнішніх роботах
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПсПм
ЗПсПм
ВЗМиПсСм
МиВу
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20ВМиСм

12
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
36
36
48

40

8212

Оператор заготівельного відділення

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Онучі
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
  На роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
ЗПс
ВнМиПс
ВМиПсСм
ЗМи
ПсМиМпЩ20
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
 
 
Эн
Эн
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
Черговий
12
6
1
2
До зносу
До зносу
12
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові
 
 
 
36
36
48

41

8212

Оператор конвеєра твердіння азбестоцементних труб

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

ЗМиВу
З
ЗМиВ
Ми
ВнМиНм
МиМп
 
ЗМи

12
12
12
1
До зносу
0,5
До зносу
12

42

8212

Оператор перебирача-зволожувача азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
  На роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗВМиСмМун50
ЗМи
ВнМиНм
МиМп
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
6
1
1
До зносу
До зносу
12
 
 
 
36
36
48

43

8231

Оператор подавання наповнювачів

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Респіратор протипиловий

ЗМи
ВЗМиСмПн
МиПн

12
12
1
До зносу

44

8212

Оператор прискорювальної установки

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Рукавички
Респіратор протипиловий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
МиМп
ВнМнНм
 
Эн
Эн

12
12
12
1
2
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові

45

8212

Оператор укладальника-розбирача азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Шкарпетки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиВСмМун50
ЗМи
ВнМиНм
Ми
ВнМиНм
МиМп
 
ЗМи
Эн
Эн
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
6
2
До зносу
1
До зносу
12
Чергові
Чергові
 
 
 
 
36
36
48

46

8223

Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПм
ЗПм
ЗМиОаСм
ВнОМи
Ми
ВнОаМи

12
12
12
6
1
До зносу
До зносу
До зносу

47

9322

Підсобний робітник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Вкладки протишумові
Респіратор протипиловий
     На зовнішніх роботах та
 на роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСм
МиМпПс
 
ЗМи
 
 
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу
 
 
 
 
36
36
48

48

8229

Пресувальник (хімічне виробництво)

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Нарукавники
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
Вкладки протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
З
ЗМиСмМун50
ЗМиПсПн
Ми
ВнПсМиНм
МиМпПс
 
ЗМи

12
12
12
6
1
До зносу
6
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу

49

8212

Пресувальник азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Нарукавники
Рукавички
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
Вкладки протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
З
ЗВМиСмМун50
ВнНмМи
ВнНмМи
МиМп
ВнМиНм
Ми
 
ЗМи

12
12
12
6
6
1
До зносу
3
До зносу
12
До зносу
До зносу
До зносу

50

8212

Пресувальник гарячого формування

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Нарукавники
Респіратор протипиловий

ЗМиТи
ЗТн
ЗМиТп
Тп100Мн
Тп100МиМп
Ми
Тп100Ми

12
12
12
6
3
3
6
До зносу

51

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм
Берет
Напівчоботи
Рукавиці
Рукавички
Респіратор протипиловий
  На роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПнПс
ЗПнПс
ЗВМиСмПс
МиМпВу
Ми
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
0,5
До зносу
 
 
 
36
36
48

52

8229

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПнПс
ЗПс
ЗМиПнПс
МиПсПн

12
12
12
2
До зносу
До зносу

53

8212

Пропарювач азбестоцементних та азбестосилітових виробів

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчоботи
Онучі
Рукавички
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Вкладки протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиВу
ЗВу
Тп100Ми
ВТпМи
ЗМи
Ми
ВнМиНм
ТнТп100Ми

12
12
Черговий
12
6
3
До зносу
2
До зносу
До зносу
До зносу

54

8212

Рекуператорник

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчоботи
Шкарпетки
Рукавички
Рукавиці
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ВуЗМи
ВуЗ
ВнМиТп100
ВМиЗСм
ЗМи
Ми
ВнК20Щ20Ми
ТиТп100Ми
 
ЗМи
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
Черговий
12
3
3
До зносу
2
До зносу
12
36
36
48

55

8212

Різальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів

Костюм
Берет
Черевики
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
       Під час різання сухих
          виробів додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор протипиловий
     Під час виконання робіт з
        охолодженням водою
    різальних дисків (фрез) та
      різання вологих виробів
                 додатково:
Фартух з нагрудником
Напівчоботи
Рукавички
Нарукавники
Рукавички
      На зовнішніх роботах та
   на роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ПсМиСмМун25
 
ЗМи
 
 
 
 
ПсМиЗ
ПсМиМп
 
 
 
 
 
 
ВнМиЗ
ВМиСмЗ
ВнМиНм
ВнМи
Ми
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
6
1
До зносу
 
 
 
 
 
6
24
До зносу
6
1
 
 
 
 
36
36
48

56

8212

Розбирач азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Нарукавники
     На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСмМун50
МиМп
МиМп
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм
ТнТхпМи

12
12
12
0.5
6
 
 
 
 
36
36
48
24

57

8211

Свердлувальник

Напівкомбінезон
Берет
Сорочка
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПнПс
ЗПнПс
ЗМи
ЗМиПнПсСм
МиМпПн

12
12
12
12
0,5
До зносу
До зносу
До зносу

58

9321

Складальник азбестоцементних плит

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
    Під час виконання робіт з
    приготування мастики та
обмазування плит додатково:
Фартух з нагрудником
Нарукавники
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМиСмМун50
МиМп
 
 
 
НжМиВн
НжМиВн
Ми
НжМиВн

12
12
12
2
 
 
 
Черговий
Чергові
1
До зносу
До зносу

59

7241

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМиПс
З
ЗМиСмМун25
Ми
 
ЗМи
 
 
 
Эн
Эн

12
12
12
1
До зносу
12
Черговий
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові

60

7241

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
             узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмМун25
МиМп
 
ЗМи
Эн
Эн
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
12
Чергові
Чергові
 
 
 
 
36
36
48

61

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмМун50
МиМп
ВуМиНм
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
До зносу
12
Черговий
 
 
 
 
36
36
36

62

7215

Стропальник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Жилет сигнальний
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
     виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМи
З
ЗМиМун200
МиМп
ВуМиМп
 
ЗМи
Со
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм
ТнТхпМи

12
12
12
0,5
1
До зносу
12
6
 
 
 
 
36
36
48
24

63

8212

Сушильник азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
ТиТп100Ми
ТиМиТп100

12
12
12
Черговий
1
До зносу
До зносу

64

8212

Токар з оброблення азбестоцементних труб та муфт

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
   На роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
ЗПс
ЗПсСмМун50
МиМп
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
 
36
36
48

65

8212

Формувальник азбестоцементних виробів

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протипиловий

ЗМи
З
ПсМи
ЗМиСмМун25
МиМп
Ми
ВнМиНм

12
12
12
12
2
1
До зносу
До зносу
До зносу

66

8212

Фрезерувальник азбестоцементних плит

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ПсМиНм
ЗМиПсСм
МиМп

12
12
Черговий
12
2
До зносу
До зносу

67

8162

Чистильник

Комбінезон
Шолом з наплічником
Чоботи
Онучі
Рукавиці
Рукавички
Рукавички
Нарукавники
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

ЗПсМиВу
ЗПс
ВМнПсСм
ЗМи
ПсМиМп
Ми
ВнМнНм
ВнМиМп
 
ЗМи
 
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
6
12
6
2
2
До зносу
6
До зносу
12
До зносу
До зносу
 
 
 
 
36
36
36

68

8212

Шліфувальник азбестоцементних та азбестосилітових плит

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПс
ЗПс
ПсМиНм
ЗМиСмМун25
МиМпНм

12
12
Черговий
12
1
До зносу
До зносу
До зносу

Керівники, професіонали, фахівці

69

3113

Енергетик

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
    На зовнішніх роботах та на
     роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
             узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
6
До зносу
12
 
 
 
 
36
36
48

70

2149.2
 
2149.2
3119

Інженер з охорони
праці
Інженер-технолог
Технолог

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Респіратор протипиловий
      На зовнішніх роботах та
  на роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
            узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
 
ЗМи
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
3
До зносу
24
До зносу
 
 
 
 
36
36
48

71

1222.2
1222.2

Майстер
Майстер зміни

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Навушники протишумові
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
   На зовнішніх роботах та на
     роботах в неопалюваних
   виробничих приміщеннях
           узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПс
З
ЗМиСмПс
Ми
ВнМиНм
 
ЗМи
 
 
Эн
Эн
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
До зносу
До зносу
24
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові
 
 
 
 
36
36
48

72

1222.2
3115

Майстер з ремонту
Механік

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
   На зовнішніх роботах та на
     роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
             узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПн
З
ЗМиСмВ
Ми
МиМпНмВу
 
ЗМи
 
Эн
Эн
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
12
12
1
3
До зносу
24
До зносу
Чергові
Чергові
 
 
 
 
36
36
48

73

1222.2
1222.2

Начальник дільниці
Начальник цеху

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
   На зовнішніх роботах та на
     роботах в неопалюваних
    виробничих приміщеннях
               узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені

ЗМиПн
З
ЗМиСмВу
Ми
 
ЗМи
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20МиСм

18
12
18
6
До зносу
24
 
 
 
 
36
36
48

Директор Департаменту
промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О. М. Онищенко

Номер: 
601
Тип: 
Наказ
Статус: 
Чинний
Видавці: 
Міністерство
Дата прийняття: 
28 серпня, 2013


Розсилка новин