Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин
Охорона праці

Звертаємо увагу на умови праці під час паяльних робіт

При пайці деталей використовують різні припої і флюси, які містять шкідливі для здоров'я працюючих елементи, - свинець, цинк, літій, калій, натрій, кадмій і ін. Ці елементи і їх оксиди у вигляді пилу, парів і аерозолів забруднюють повітря виробничого приміщення. Тому, крім загальної вентиляції, робочі місця (пости) паяльщиків повинні бути обладнані місцевими витяжними пристроями.

Працівники, які виконують паяльні роботи, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, профілактичними пастами або мазями, лікувально-профілактичним  харчуванням.

Роботодавець повинен організувати׃

- проведення медичних оглядів працівників певних категорій, а саме попередній медичний огляд (під час прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди (протягом трудової діяльності), відповідно по вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

- проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.1992 № 442.

Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99.

Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встановленим Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99.

Рівень вібрації на робочих місцях неповинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99.

Рівні електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом МОЗ України  від 18.12.2002 року № 476.

У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, встановлених вимогами ГОСТ 12.1.005-88  «Система стандартов беопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зони» (діючий).   

Згідно зі ст. 13 Закону України  від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці  в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, з дотриманням вимог чинного законодавства.

У разі потреби  розробляють та впроваджують заходи щодо зниження шкідливого впливу виробничих факторів на працівників.

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» за матеріалами Управління Держпраці у Кіровоградській області.Розсилка новин