Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин
Пожежна безпека

Заходи щодо забезпечення гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

На переважній більшості об’єктів в наявності є горючі матеріали та речовини, внаслідок чого постійно існує імовірність (ризик) виникнення пожежі. Тому особливу увагу необхідно приділяти впровадженню спеціальних заходів, спрямованих на створення належних умов для успішного гасіння пожежі, рятування людей, безпеки пожежно-рятувальних підрозділів.

Гасіння пожежі. Загальні положення

Гасіння пожежі — це дії, спрямовані на припинення горіння в осередку пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення умов для її самочинного повторного виникнення.

При гасінні пожежі можливі:

 • наявність великої кількості людей, які потребують допомоги, і виникнення серед них паніки;
 • складне планування приміщень;
 • розповсюдження вогню у пустотах, конструкціях, каналах, системах пневмотранспорту, через віконні прорізи, лоджії, балкони, по горючих матеріалах, технологічному обладнанню як за вертикальним, так і за горизонтальним напрямками;
 • швидке зростання температури та переміщення теплових потоків у напрямку відкритих прорізів;
 • наявність займистих та горючих речовин, можливість розливу та викиду нафтопродуктів;
 • утворення вибухонебезпечних газоповітряних, пароповітряних сумішей та сумішей пари з повітрям внаслідок термічного розкладання речовин та матеріалів;
 • виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх поширювання;
 • ймовірність викиду радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
 • наявність обладнання під електричною напругою, пошкодження ізоляції електропроводів та самого електрообладнання;
 • вибухи посудин, що знаходяться під тиском;
 • деформація і обвалення конструктивних елементів будівель, споруд, технологічного обладнання;
 • наявність у будівлях великої кількості культурних, наукових та інших цінностей, гасіння яких вимагає специфічних засобів;
 • відсутність джерел протипожежного водопостачання або їх несправність;
 • наявність інших несприятливих факторів.

У статті «Огляд міжнародних стандартів з управління ризиками. Група змішаних методів» читайте докладніше: 

 • Дії для обмеження розвитку пожежі та її ліквідування
 • Про забезпечення своєчасного прибуття та оптимального розміщення пожежно-рятувальних підрозділів
 • Особливості гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт в будинках.

Обмеження розвитку пожежі та її ліквідування досягаються завдяки:

 • своєчасному зосередженню і введенню в дію необхідної кількості сил і засобів;
 • швидкому виходу ствольників на позиції та їх належним діям;
 • правильному вибору та безперервній подачі вогнегасних речовин;
 • створенню протипожежних розривів

Ліквідування горіння на пожежі досягається

 • Дією на поверхню матеріалів, що горять, охолоджувальними вогнегасними речовинами.
 • Створенням у зоні горіння чи навколо неї негорючого газового або парового середовища.
 • Створенням між зоною горіння і горючим матеріалом чи повітрям ізолюючого шару з вогнегасних речовин та негорючих матеріалів.
 • Хімічним уповільненням реакції горіння (застосування порошкових, газових, аерозольних вогнегасних речовин).

6

Розгляньмо основні заходи для забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт на діючих об’єктах.

Організаційні заходи

Керівники (власники) підприємств зобов’язані:

 • утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
 • створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
 • своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;
Повна версія статті — в рубриці «Пожежна безпека на підприємстві» журналу «Охорона праці і пожежна безпека» №11, 2018.
Автор — Анатолій Рожков, експерт із питань пожежної та техногенної безпеки

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин