Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Як отримати чи продовжити дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки?

Алгоритм отримання (продовження) дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та  експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

«Одним з перших питань, які ставляться до роботодавців інспекторами Держпраці при проведенні перевірок стану охорони праці та промислової безпеки на виробничих підприємствах є питання наявності діючого (непротермінованого)  дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та  експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Адже відповідно до вимог  Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»,- розповів начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Ігор Проць.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі-Порядок).

У додатку 2 та додатку 3 Порядку наведено перелік видів робіт підвищеної небезпеки та  перелік машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Практично на кожному промисловому, сільськогосподарському чи то комунально-побутовому підприємстві виконуються роботи підвищеної небезпеки та експлуатуються машини, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. А це і виконання газонебезпечних робіт, зварювальні і газополум’яні роботи, земляні роботи, роботи у колодязях, шурфах, траншеях, підземні та  відкриті гірничі роботи, лісосічні роботи,  вантажно-розвантажувальні роботи вантажопідіймальними кранами і машинами, експлуатація ліфтів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів. а також газовикористовуючого обладнання понад 100 кВт та ін.

На останньому слід зупинитися детальніше, адже не всі роботодавці трактують цей пункт однозначно. У більшості їх вистарчає лише на отримання дозволу на експлуатацію газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт не приділяючи належної уваги тому що, якщо на підприємстві де експлуатується система газопостачання до складу якої входять підземні (надземні чи наземні) газопроводи (навіть газопроводи низького тиску) з запірною арматурою на них, по яких природній газ подається до газовикористовуючого обладнання (незалежно від його потужності), то у відповідності до вимог п.3 додатку 3 Порядку такі газопроводи вважаються лінійними частинами та їх елементами систем газопостачання, отже на їх експлуатацію суб’єкт господарювання повинен отримати відповідний дозвіл.

Слід наголосити, що вищезазначені дозволи на безоплатній основі видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці або його територіальним органом на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної спеціалізованими організаціями, зокрема, експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Строк дії дозволу становить:
- на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – п’ять років (з подальшим його продовженням);
- на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.  У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:  не проведено технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав, визначених цією статтею.

Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці приймає рішення про відмову у видачі дозволу в разі:

- неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог;

- подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви;

- встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Підставою для анулювання дозволу є:

- заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;

- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;

- виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

- повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

- виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

- створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.

Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Також слід зазначити, що відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про охорону праці» у разі, коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, повинен вжити заходи щодо скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку.

Джерело: lviv.dsp.gov.ua

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання


 

 

 

Розсилка новин