Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Роз’яснення стосовно визначення часу роботи в шкідливих і небезпечних умовах

ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ НОВИН

Ви ще не отримуєте професійні новини від нашого порталу
для спеціалістів з охорони праці і пожежної безпеки?

Ми надсилаємо нашим відвідувачам корисні та цікаві статті
й актуальні новини. Абсолютно безкоштовно та без спаму.

Долучайтеся до кола найкращих професіоналів!

За Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженого наказом Міністерством охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248, зареєстрованим у Мін’юсті України 06.05.2014 за № 472/25249, шкідливі умови праці (третій клас) – це умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків і які за рівнем перевищення гігієнічних нормативів та виявленням можливих змін в організмі працівників поділяються на чотири ступені.

Віднесення умов праці до класу (підкласу) умов праці провадиться з урахуванням ступеня відхилення фактичних значень факторів, отриманих за результатами проведення їхніх досліджень та тривалості їхнього впливу на працівника впродовж робочого дня (зміни) за критеріями, визначеними в названій Гігієнічній класифікації праці.

З ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах провадиться на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442, та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці України від 01.09.92 № 41.

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає комплексну оцінку всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Оцінка факторів виробничого середовища проводиться з урахуванням часу їхнього впливу впродовж робочого часу. Структура робочого часу, час дії шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу і зайнятість працівника в цих умовах визначаються на підставі результатів фотографії робочого часу.

Фотографія робочого часу – це послідовне фіксування часу, що витрачається працівником упродовж робочого дня (зміни) на виконання визначених технологічним процесом операцій, а також перерви в роботі. Фотографії робочого часу виконуються роботодавцем й оформляються у довільній формі.

Джерело: cn.dsp.gov.ua

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання