Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Переохолодження на роботі, — як вберегтися?

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», санітарні норми поширюються на умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень підприємств, закладів, установ тощо, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Виробниче приміщення – це замкнутий простір у спеціально призначених будинках та спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом частини робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

Постійне робоче місце — місце, на якому працюючий знаходиться понад 50 % робочого часу або більше 2-х годин безперервно. Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, то вся ця зона вважається постійним робочим місцем.

Мікроклімат виробничих приміщень — умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення.

Санiтарнi норми виробничого мiкроклiмату встановлюють оптимальнi та допустимi параметри для робочої зони виробничих примiщень з урахуванням важкостi роботи та пори року. Оптимальнi параметри метеорологiчних умов поширюються на всю робочу зону виробничих примiщень без розмежування на робочi мiсця. Допустимi нормативи мiкроклiмату встановлюються тодi, коли з технологiчних чи технiко-економiчних причин забезпечити оптимальнi умови неможливо.

Унаслiдок переохолодження та зниження загальної опiрностi органiзму можуть розвиватися, насамперед, судиннi порушення, що характеризуються ознобом, ураженням вiдкритих дiлянок шкiри (припухлiстю iз синюшним вiдтiнком) зi зменшенням її чутливостi. Тривала дiя холоду часто спричиняє ураження периферичної нервової системи (проявляються невралгiєю, невритами, радикулiтами), захворювання на суглобову i м’язову форми ревматизму, мiалгiю, мiозит, ендартерiїт, асептичне та iнфекцiйне запалення слизової оболонки дихальних шляхiв, ангiну.

3 метою забезпечення оптимального виробничого мiкроклiмату регламентується температура внутрiшнiх поверхонь виробничих примiшень, якi огороджують робочу зону, конструкцiй (стiн, пiдлоги, стелi) або пристроїв (екранiв), а також зовнiшнiх поверхонь технолоriчного обладнання та його огороджувальних пристроїв. Вона не повинна виходити бiльше нiж на 2 C за межi оптимальної температури повiтря, встановленої для певних категорiй робіт згідно з ДСН 3.3.6.042-99. Якщо температура внутрiшнiх поверхонь огороджувальних конструкцiй вища або нижча за оптимальну температуру повiтря, робочi місця мають бути вiддаленi вiд них на вiдстань  не менше 1 м.

Для попередження можливого переохолодження працюючих в холодний перiод у примiщеннях, де на робочих мiсцях мiкроклiматичнi умови нижче допустимих величин, влаштовують повiтрянi або повiтряно-тепловi завiси бiля ворiт, технологiчних та iнших отворiв у зовнiшнiх стiнах, а також тамбури-шлюзи:

— видiляють спецiальнi мiсця для обiгрiву, встановлюють засоби для швидкого та ефективного обiгрiвання верхнiх i нижнiх кiнцiвок (локальний променево-контактний обiгрiв i т. iн.);
— встановлюють внутрiшньозмiнний режим працi та вiдпочинку, що передбачає можливiсть перерв для обiгрiву;
— забезпечують працюючих засобами iндивiдуального захисту (одяг, взуття, рукавиці).

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» за матеріалами Управління Держпраці у Рівненській області 

Розсилка новин