Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Охорона праці медіапрацівників: пільги та компенсації

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР до державних засобів масової інформації належать:
а) державні теле- і радіомовні організації (ст. 11 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII);
б) державні інформаційні агентства (ст. 7 і 8 Закону України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР);
в) друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є орган державної влади, а видання здійснюється на базі або за участю державної власності та відповідного фінансування з Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республіки Крим і статутом (програмними цілями), в редакції яких передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність цих органів та вищих органів державної влади.*(З 1 січня 2019 р. цей абзац ст. 1 буде виключено відповідно до абзацу третього підп. 4 п. 5 ст. 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 р. № 917-VIII).

Комунальний засіб масової інформації — аудіовізуальний чи друкований засіб масової інформації, створений органом місцевого самоврядування або органом місцевого самоврядування спільно з місцевою державною адміністрацією як засновником (співзасновником) на базі чи за участю комунальної власності та відповідного фінансування з місцевого бюджету, і статутом (програмними цілями, програмною концепцією) редакції (юридичної особи) якого передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність цього органу та вищих органів державної влади (ст. 1 Закону № 540).**(З 1 січня 2019 р. до цього абзацу ст. 1 буде внесено зміни, передбачені абзацом четвертим підп. 4 п. 5 ст. 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 р. № 917-VIII).

Не застосовуються норми державної підтримки до засобів масової інформації (ст. 2 Закону № 540): ре кламного характеру; ер отичного характеру; за снованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення; за снованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; у яких понад 50 % загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації.

У статті «Охорона праці медіапрацівників: пільги та компенсації» читайте докладніше:
1. Про порядок відрядження медіапрацівника у місця надзвичайних подій
2. Яким чином здійснюється відшкодування журналістам заподіяної внаслідок нещасного випадку шкоди та врегульовується законодавчо-правова колізія

Анонс першої частини статті:  Охорона праці медіапрацівників

Порядок відрядження медіапрацівника у місця надзвичайних подій та умови їх діяльності в цих відрядженнях. Редакції (юридичні особи) засобів масової інформації можуть відряджати медіапрацівника (журналіста) для виконання професійних завдань у місця надзвичайних подій за умов гарантування відшкодувань, обов’язкових виплат та пільг, «інших відшкодувань і виплат відповідно до законодавства про охорону праці та соціальний захист громадян».

У разі неможливості забезпечення визначених на такі випадки гарантій засоби масової інформації не мають права відряджати працівників у місця надзвичайних подій без їхньої згоди.

Засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати відряджених медіапрацівників належними документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи — представника преси. Працюючи в місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп, медіапрацівник зобов’язаний дотримуватись вимог щодо нерозголошення планів спеціальних підрозділів, відомостей, що є таємницею досудового розслідування, не допускати фактичної пропаганди дій терористів та інших злочинних груп, їхніх вчинків і заяв, спеціально інспірованих для засобів масової інформації, не виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент, не створювати штучної психологічної напруги в суспільстві.

Відшкодування журналістам заподіяної внаслідок нещасного випадку шкоди
Серед нещасних випадків, пов’язаних з медіапрацівниками, за видами подій найбільш характерними є протиправні дії сторонніх осіб та дорожньо-транспортні пригоди.

Повна версія статті — в рубриці «Безпека праці на підприємстві» журналу «Охорона праці і пожежна безпека» №11, 2018.
Автор — Микола Федоренко, головний державний інспектор Головного управління Держпраці України в Київській області

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!



Розсилка новин