Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин
Охорона праці

Навчання персоналу підприємств діям та способам захисту в разі виникнення аварій

Загальні положення

Більшість небезпечних техногенних надзвичайних ситуацій є наслідком аварій.

Аварія — це небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здо ров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Аварії переважно є наслідком неправильних дій персоналу підприємств: порушення (в процесі експлуатації) режимів, норм і параметрів, встановлених правилами технічної експлуатації, правилами безпеки, інструкціями, нормативними документами, невчасне проведення оглядів, ремонтів.

Разом з цим аварії виникають через конструктивні недоліки обладнання, недостатню його надійність, невідповідність обладнання і матеріалів вимогам державних стандартів, а також недосконалість самого обладнання. Причиною аварій можуть бути також стихійні природні явища (землетруси, лавини, повені, селі та ін.).

У статті «Навчання персоналу підприємств діям та способам захисту в разі виникнення аварій» читайте докладніше:

1. Завдання й обов’язки суб’єктів господарювання щодо попередження небезпечних подій техногенного характеру
2. Чому працівники мають проходити стажування та протиаварійні і протипожежні тренування?

Відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р. №2245-ІІІ суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний:
• вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх вплив у;
• повідомляти про аварію, що сталася на об’єкті підвищеної небезпеки, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядува ння та населення;
• забезпечувати експлуатацію об’єктів підвищ еної небезпеки з додержанням мінімально можливого ризику.

і

Згідно з вимогами ст. 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту, зокрема, належать:
• проведення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
• проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту.

Інструктажі та навчання

Усі наймані працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків повинні проходити навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки робляться відповідні записи.

Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15.

Зазначені інструктажі та навчання проводяться:
• з усім персоналом, який щойно прийнятий на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;
• з особами, які прибули у відрядження до підприємства, на проходження навчальної практики, стажування, підвищення кваліфікації тощо.

За результатами інструктажів та навчань персонал підприємства повинен:

Повна версія статті — у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» №12, 2018.
Автор — Анатолій Рожков, експерт із питань пожежної та техногенної безпеки

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин