Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Медичні огляди офісних працівників

До Державної служби України з питань праці надходять численні звернення стосовно надання роз’яснення щодо необхідності проходження попередніх та періодичних медичних оглядів працівниками, що працюють з рідкокристалічними моніторами.

Статтею 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII визначено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок). Порядком передбачена єдина методологія щодо порядку організації і проведення медичних оглядів працівників, оптимізації повноти охоплення та якості медичних оглядів, визначення термінів проведення обстежень в залежності від шкідливих факторів виробничого середовища.

Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 квітня 2014 р. № 248 визначено, що умови праці — це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків. А шкідливими умовами праці є стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Так, при роботі з відеотерміналами комп’ютерів, зокрема рідкокристалічними, виробничими факторами на робочому місці, зокрема, є:

— зорове і нервово-емоційне напруження;
— вимушена робоча поза;
— локальне напруження верхніх кінцівок на фоні гіподинамії;
— шум;
— електростатичне поле, перемінні електричні та магнітні поля;
— монотонність праці;
— забруднення повітря фенолом, формальдегідом (від корпусів комп’ютерів, оргтехніки, меблів) діоксидом вуглецю, аміаком (за недостатньої вентиляції);
— пил, мікроорганізми (у разі скупченості працівників);
— недостатність в приміщенні аероіонів.

Пунктом 3.1 Порядку визначено, що роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Гігієнічної класифікації праці з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

При прийнятті рішення стосовно необхідності проведення медичних оглядів обов’язково враховуються результати лабораторних досліджень умов праці на конкретних робочих місцях.

Залежності від рівнів впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу на конкретному робочому місці визначається необхідність та періодичність проведення медичних оглядів.

Людмила Харчук, начальник відділу з питань гігієни праці Державної служби України з питань праці

Джерело: журнал «Охорона праці пожежна безпека» № 12, 2017 

Розсилка новин