Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Атестація робочих місць: практика у будівництві

Атестація робочих місць — комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища, трудового процесу, що проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників як тепер, так і в майбутньому.

Основними нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації, є постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442, до якої внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 741, та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41, а також постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 р. № 461 (далі — Постанова № 461).

Питання проведення атестації особливо актуальне для будівельної галузі, оскільки під час виконання робіт працівникам потрібні неабиякі зусилля. Будівництво, як відомо, — складна галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення, тому не кожен може виконувати цю роботу вправно та якісно.

Робітникам, долученим до цієї сфери діяльності, доводиться виконувати важку фізичну працю, зокрема: переносити будівельні матеріали, постійно дихати пилом, працювати за будь-якої погоди, протягом дня перебувати на висоті тощо. Усі перелічені фактори потребують постійної напруженості організму.

Отже, основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.


У статті «Атестація робочих місць: практика у будівництві» читайте докладніше:
1. Основні нормативні документи, що регулюють процес проведення атестації
2. Організація робіт з атестації робочих місць
3. Приклади наказів про проведення атестації
4. Які результати проведеної атестації


Організація робіт з атестації робочих місць

Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. До складу комісії входить уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації — уповноважена найманими працівниками особа.

Для того щоб зібрати інформацію про умови праці, необхідно провести комплекс досліджень, що дозволяють установити наявність або відсутність небезпечних і шкідливих виробничих факторів на кожному конкретному робочому місці. Такі дослідження проводять у межах атестації робочих місць за умовами праці.

Обов’язково необхідно проводити атестацію робочих місць тоді, коли на підприємстві є роботи, професії (посади), зазначені у:

Повна версія статті — у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» №1, 2019.
Автор — Світлана Демченко, начальник відділу охорони праці «УКРБУД Девелопмент»


Розсилка новин