Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Заходи пожежної безпеки на ринках

Валентин СТОЄЦЬКИЙ,
начальник Київського підрозділу Добровільного пожежного товариства України

 

Пожежі, які виникають на ринках, характеризуються швидким розповсюдженням вогню через велику кількість горючих матеріалів і небезпекою загибелі людей внаслідок їх багаточисельності на цих об’єктах.

 

1. Відповідальність за протипожежний стан

1.1. Забезпечення пожежної безпеки на ринках покладається на їхніх директорів або осіб, які виконують їхні обов’язки.
1.2. Виконання протипожежних вимог на відведених торгових місцях покладається на власників, орендарів торгових місць (на підставі укладених договорів), учасників торгівлі.
1.3. Під час оренди ринку (частково або повністю) обов’язки сторін щодо забезпечення його пожежної безпеки встановлюються відповідно до договору оренди.
1.4. Обов’язки директора ринку або особи, яка виконує його обов’язки:
– забезпечити в торговельних, адміністративних, складських приміщеннях, допоміжних будинках і спорудах і в цілому на території ринку протипожежний режим;
– організувати розроблення та своєчасне здійснення заходів із забезпечення безпеки людей на випадок виникнення пожежі;
– забезпечити справність систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей на випадок пожежі;
– організувати навчання з питань пожежної безпеки персоналу ринку згідно з Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України;
– не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежного інструктажу;
– забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів і через гучномовну радіотрансляційну мережу.
1.5. На ринках може створюватися добровільна пожежна дружина (ДПД) і пожежно-технічна комісія (ПТК) відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини і Типового положення про пожежно-технічну комісію.

 

2. Внутрішні нормативні документи

2.1. Обов’язки посадових осіб і працівників охорони ринків із забезпечення пожежної безпеки мають бути включені до їхніх посадових інструкцій.
2.2. Керівник ринку своїм наказом призначає відповідальних осіб за забезпечення пожежної безпеки окремих ділянок території, будинків, інших споруд, приміщень ринку, а також інженерного обладнання.
2.3. Керівник розробляє та затверджує загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки на ринку.
2.4. На кожний ринок у складі проектної документації або окремо слід розробити та узгодити з органом державного пожежного нагляду схема розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток тощо в приміщеннях і на відкритих майданчиках.
2.5. Для ринків розробляється відповідний план евакуації з території, а для критих ринків — план евакуації з кожного поверху.

 

3. Вимоги до території

3.1. Кількість в’їздів на територію ринку визначається залежно від її площі, але, відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», їх повинно бути не менше двох.
3.2. Для стоянки автотранспорту на території відводяться спеціальні майданчики з таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт.
3.3. Рух відвідувачів територією ринку здійснюється через проходи, покриття яких має бути рівним, без порогів та інших виступів.
3.4. Територія, торговельні та інші приміщення ринків повинні постійно утримуватися в чистоті. Сміття, пакувальні матеріали, тару слід своєчасно видаляти. Проходи, виходи, коридори й тамбури не повинні захаращуватися. Дороги, під’їзди до будинків ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) мають бути вільними, а зимової пори очищатися від снігу та льоду.
3.5. Загальна площа торговельної групи, влаштованої з палаток, не повинна перевищувати 250 кв. м.
3.6. Між групами палаток необхідно передбачати повздовжні і поперечні розриви шириною не менше 4 м.
3.7. На території ринку кількість автомобілів, автомобілів з причепами чи лише причепів в одному торговельному ряду не повинна перевищувати 10 одиниць.
3.8. Якщо автомобілі, автомобілі з причепами або причепи розміщені в два ряди, то допускається утримувати в такій групі до 20 цих одиниць.
3.9. Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з причепами чи тільки причепами повинна бути не менше 5 м.
3.10. Кіоски, павільйони та контейнери на відкритій території можуть розміщуватися без протипожежних розривів на площі:
– 2500 кв. м — для кіосків (павільйонів) та контейнерів I, II ступенів вогнестійкості;
– 1000 кв. м — для кіосків (павільйонів) III ступеня вогнестійкості;
– 800 кв. м — для кіосків (павільйонів) IIIб ступеня вогнестійкості;
– 500 кв. м — для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості.
3.11. Якщо на площі сумісно розташовані кіоски (павільйони) I, II, III, IIIа та IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості, цю площу слід приймати як для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості.
3.12. На вказаних площах кіоски, павільйони та контейнери повинні розміщатися групами. Кількість кіосків, павільйонів і контейнерів в одній групі двосмугового торговельного ряду не повинна перевищувати 20 одиниць, а в одно смуговому — 10 одиниць.
3.13. Групи кіосків (павільйонів) мають розділятися поздовжніми та поперечними проходами завширшки не менше 4 м з урахуванням відкритих дверей.
3.14. Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших матеріалів у проходах не дозволяється.
3.15. На території ринку площею більше 2 га передбачаються проїзди не менше 4 м завширшки, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га.
3.16. Ширина під’їздів для пожежної техніки до джерел протипожежного водопостачання повинна бути не менше 4 м. Проїзди влаштовуються кільцевими, наскрізними, а для тупикових проїздів — з майданчиками розміром 12х12 м для розвороту пожежних автомобілів.3.17. Протипожежні розриви від найближчого торгового місця до місць для збирання горючих відходів мають бути не менше 15 м.

 

4. Вимоги до будівель

4.1. Ринки допускається розміщувати в будинках I, II, III та IIIа ступенів вогнестійкості згідно з вимогами будівельних норм і на підставі затвердженої проектної документації.
4.2. Забороняється проводити перепланування приміщень ринку без розробленої та узгодженої з органами державного пожежного нагляду
проектної документації.
4.3. Організація тимчасових ринків (ярмарків), а також їх розміщення в пристосованих приміщеннях допускаються згідно з вимогами будівельних норм та за умови узгодження з органами державного пожежного нагляду. При цьому схема розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток, магазинів повинна бути подана на розгляд до органів державного пожежного нагляду, як правило, не пізніше як за 20 календарних днів до початку робіт з облаштування ринку (ярмарку).

 

5. Вимоги до кіосків, павільонів

5.1. Загальна площа кіоску повинна бути не більше 30 кв. м, павільйону — не більше 300 кв. м.
5.2. Кіоски (павільйони) допускається виконувати з горючих матеріалів.
При цьому матеріали не повинні бути легкозаймистими, з високою димоутворювальною здатністю, надзвичайно та високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння.
5.3. Внутрішнє опорядження й підлога павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будинків, слід виконувати з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1 та Г2.
5.4. У разі застосування у конструкціях кіоску (павільйону) горючого утеплювача наявність в ньому порожнеч не допускається.
5.5. Ширина дверей повинна бути не менше: кіосків — 0,6 м; павільйонів — 0,8 м.
5.6. Двері павільйонів мають відчинятися в напрямку виходу.
5.7. У разі обладнання павільйонів дверима з електричним або пневматичним приводом механізмів відчинення-зачинення має бути забезпечена можливість відчинення їх уручну.
5.8. У вікна кіосків (павільйонів) допускається встановлення ґрат і захисних металевих листів, які зачиняються зсередини. На період перебування в кіосках (павільйонах) відвідувачів ґрати (захисні металеві листи) мають бути відчинені.
5.9. Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) повинні відчинятися зсередини без ключа.

 

6. Вимоги пожежної безпеки до торговельних рядів

6.1. Відстань між торговельними рядами (з конструкціями, які виступають) повинна бути не менше 2 м.
6.2. Через кожні 50 м торговельного ряду слід влаштовувати поперечні проходи завширшки не менше 2 м.
6.3. Після двох сусідніх 50-метрових торговельних рядів має бути поперечний прохід (проїзд) завдовжки не менше 4 м.
6.4. Торговельні ряди та каркаси навісів виконуються з негорючих матеріалів.
6.5. При влаштуванні на ринку торговельних рядів під загальним тентовим покриттям площею до 500 кв. м допускається застосовувати тенти з горючих матеріалів.
6.6. При площі тентового покриття більше 500 кв. м застосування тентів з горючих матеріалів забороняється. Такі тенти мають бути виконані з вогнезахищеної тканини.
6.7. У тентових покриттях площею понад 500 кв. м, виконаних з горючих матеріалів, через кожні 500 кв. м площі покриття допускається влаштовувати вставки з вогнезахисних тканин (матеріалів) довжиною 6 м упродовж тентового покриття.
6.8. Відкриті торгові місця без палаток допускається об’єднувати в групи по 60 місць. Відстань між групами повинна бути не менше 2 м, а відстань між цими групами та групами торговельних рядів з наметів — не менше 4 м.

 

7. Евакуаційні виходи та шляхи

7.1. Торговельні зали, будинки ринків, а також павільйонів загальною площею більше 60 кв. м повинні мати бути не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.
7.2. Відстань від найвіддаленішого місця торговельного залу павільйону до найближчого евакуаційного виходу не повинна перевищувати зазначеної в будівельних нормах.
7.3. Торговельні прилавки розміщаються таким чином, щоб не перешкоджати евакуації людей та щоб проходи між ними були не менше
2 м.
7.4. Евакуаційні виходи з приміщень торговельних залів ринку обладнуються покажчиками «Вихід».
7.5. На кожному поверсі будівлі ринку на помітних місцях вивішуються плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі.
7.6. На шляхах евакуації та в інших проходах встановлюються знаки пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
7.7. Системи оповіщення про пожежу на ринках, розміщених на відкритих майданчиках, повинні забезпечувати чутність оголошень, що передаються, на всій площі ринку, а за необхідності — послідовно або вибірково на окремих ділянках.

 

8. Електрообладнання

8.1. Застосування електроустановок на ринках повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ). Використання електрообладнання спеціальних установок визначається
ДНАОП 0.00-1.32-01), НАПБ А.01.001-95, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
8.2. Відстань від повітряних ліній електропередач до будинків і споруд, які містять пожежонебезпечні приміщення, а також до горючих дахів і місць зберігання горючих матеріалів має відповідати вимогам ПУЕ.
8.3. Місця проходження проводів, кабелів через конструкції будинків, споруд та кіосків (павільйонів) зашпаровуються на всю товщину негорючим матеріалом.
8.4. Усе електричне обладнання в будинках і спорудах ринків повинно бути промислового виготовлення й мати апарати захисту від струмів короткого замикання та перевантаження.
8.5. На території ринку необхідно передбачити робоче, аварійне та евакуаційне освітлення.
8.6. Відкриті торговельні майданчики та майданчики із суцільними навісами повинні освітлюватися світильниками для зовнішнього освітлення із суцільними розсіювачами.
8.7. Світильники з лампами розжарювання обладнуються захисними скляними ковпаками та встановлюються на негорючій основі.
8.8. Допускається застосування безстартерних електросвітильників з люмінесцентними лампами.
8.9. Освітлювальна електромережа кіосків (павільйонів) монтується таким чином, щоб світильники були розміщені на відстані не менше 0,2 м від поверхні будівельних конструкцій з горючих матеріалів і не менше 0,5 м від горючих товарів і тари.
8.10. Світлові рекламні вивіски (табло) обладнуються окремими апаратами захисту.

 

9. Опалення

9.1. Опалення ринків, розміщених у будинках та спорудах, повинно бути центральним водяним (паровим).
9.2. Для електричного опалення слід використовувати масляні електрорадіатори, електропанелі, електрокалорифери промислового виготовлення відповідно до експлуатаційної документації на них.
9.3. При експлуатації масляних електрорадіаторів, електропанелей та електрокалориферів слід передбачати самостійну електромережу з пусковими і захисними приладами.

 

10. Протипожежне обладнання

10.1. Ринки повинні бути забезпечені технічними засобами протипожежного захисту (внутрішнім і зовнішнім протипожежним водопостачанням, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, системами оповіщення про пожежу і протидимного захисту тощо) відповідно до проектних рішень, вимог будівельних і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
10.2. Технічні засоби протипожежного захисту ринків утримуються відповідно до вимог НАПБ А.01.001-95 та інших нормативно-правових актів з цих питань.
10.3. Магазини, павільйони, групи кіосків та приміщення адміністративного призначення слід обладнувати автоматичними установками пожежної сигналізації незалежно від їхньої площі з виведенням сигналу про пожежу до приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу. У разі відсутності приміщень з цілодобовим перебуванням чергового персоналу сигнали про пожежу від установок пожежної сигналізації слід виводити на світлозвукові оповіщувачі, що встановлюються ззовні приміщень.
10.4. Контейнери, зібрані в групи, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у вихідні дні повинні розглядатися як складські приміщення, що мають бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
10.5. Камери схову, в яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Г, Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), обладнуються автоматичними установками пожежогасіння (водяного, порошкового, аерозольного, газового) незалежно від площі.10.6. Приміщення ринків, які повинні обладнуватись автоматичними установками пожежної сигналізації, в обґрунтованих випадках замість цих установок можуть обладнуватись автономними установками пожежогасіння.
10.7. Будинки, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі, автотранспортні засоби, кіоски, палатки та відкриті майданчики ринків мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.
10.8. Для утримання цих засобів в будинках, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих майданчиках обладнуються спеціальні пожежні пости, щити, стенди, шафи.
10.9. Первинні засоби пожежогасіння слід розташовувати в легкодоступних місцях і таким чином, щоб не захаращувати ними проходи, виходи, шляхи евакуації.
10.10. Первинні засоби пожежогасіння на відкритих майданчиках слід захищати від потрапляння на них атмосферних опадів і сонячних променів.
10.11. На пожежних постах, стендах, щитах розміщуються вогнегасники, ящики з піском, лопати, бочки з водою, відра, ломи, багри, покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, сокири тощо.
10.12. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників здійснюються відповідно до документації та затверджених у встановленому порядку регламентів технічного обслуговування.
10.13. Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, знімаються холодної пори року (не нижче +5 градусів).
10.14. Про місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід інформувати обслуговуючий персонал і відвідувачів ринків за допомогою знаків відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», які вивішуються на помітних місцях усередині та ззовні приміщень.
10.15. Складські, торговельні, підсобні та адміністративні приміщення ринків, магазини, павільйони та кіоски обладнуються автоматичними системами виявлення та гасіння пожеж відповідно до Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.
10.16. Внутрішній протипожежний водопровід передбачається в будинках ринків, якщо їх будівельний об’єм складає 500 куб. м і більше з розрахунку один струмінь з витратою води 2,5 л/с.
10.17. Зовнішнє протипожежне водопостачання має передбачатися від міської мережі або від підземного резервуара місткістю 50–100 куб. м залежно від вимог проекту ринку або від пожежних водоймищ і резервуарів відповідно до розрахунку.
10.18. У будинках і спорудах ринку з торговельною площею 900 кв. м і більше слід встановлювати протипожежні насоси. Приміщення для протипожежних насосів (насосної) повинно мати площу не менше 20 кв. м і окремий вихід.
10.19. Приміщення водомірного вузла може бути об’єднане з насосною за умови, що сумарна площа становитиме не менше 22 кв. м.
10.20. Кіоски, павільйони, палатки, пересувні пункти торгівлі на відкритих територіях за межами населених пунктів обладнуються системами блискавкозахисту.

 

11. Легкозаймисті матеріалів

11.1. На ринках повинні виконуватись умови сумісного зберігання речовин і матеріалів.
11.2. Улаштування на територіях ринків спеціалізованих магазинів з продажу твердих легкозаймистих матеріалів, ЛЗР та ГР (крім харчових продуктів), питоме навантаження яких становить не більше 50 кг/кв. м, допускається лише в будинках не нижче II ступеня вогнестійкості, обладнаних установками автоматичного пожежогасіння.
У цих приміщеннях допускається торгівля горючими господарчими товарами та будівельними матеріалами.
11.3. Пляшки і флакони з ЛЗР та ГР повинні розміщатися в торговельному залі на полицях, виготовлених із негорючих матеріалів, а в складських приміщеннях — у заводській тарі.

 

12. Дії при виникненні пожежі

12.1. При виникненні пожежі дії адміністрації ринку, ДПД, ДПК передусім мають бути спрямовані на забезпечення безпеки людей та їх евакуацію.
12.2. Кожен працівник (відвідувач) ринку, учасник торгівлі, який виявив пожежу (загоряння), зобов’язаний:
– негайно повідомити про це пожежну охорону, охорону ринку та викликати адміністрацію ринку на місце виникнення пожежі чи загоряння;
– вжити заходів до вимкнення електроенергії;
– почати гасіння пожежі (загоряння) наявними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками, внутрішніми пожежними кранами, пересувними установками пожежогасіння тощо).
12.3. З прибуттям пожежних підрозділів на пожежу повинен бути забезпечений безперешкодний їх доступ на територію ринку.

На подложке, не перемещать
НА РИНКУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– заправляти автотранспорт пальним;
– розміщувати товари на шляхах евакуації і в проходах та захаращувати їх;
– захаращувати підходи до засобів пожежогасіння та зв’язку, пристроїв відключення електроенергії, а також замикати на запори, що важко відчиняються зсередини, двері евакуаційних виходів під час роботи ринку;
– улаштовувати на шляхах евакуації та руху відвідувачів пороги, турнікети і запобіжні східці;
– зменшувати нормативну ширину шляхів евакуації;
– улаштовувати на сходових майданчиках приміщення будь-якого призначення;
– застосовувати відкритий вогонь;
– використовувати горючі матеріали для опорядження торговельних залів і шляхів евакуації;
– продавати піротехнічні засоби, моторне пальне, гас, мазут, вогнепальну та газову зброю, боєприпаси, балони з горючими газами;
– застосовувати саморобні електронагрівальні прилади;
– встановлювати балони з горючими газами (допускається встановлення одного балона біля зовнішньої стіни торговельного закладу, в якому здійснюється приготування їжі, у металевій шафі або в прибудові з негорючих матеріалів);
– розкорковувати пляшки та переливати ЛЗР і ГР в інший посуд у торговельних і складських приміщеннях;
– проводити вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під час функціонування ринків.


Додаток
Складання плану евакуації з приміщень та території ринку

Для території ринку необхідно розробляти загальний план евакуації (схему евакуації) людей на випадок пожежі. План вивішується при вході та в інших помітних місцях.
У будинках та спорудах ринку, які мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, мають бути розроблені та вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації.
Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будинків та споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з пожежної небезпеки цих споруд, кількості розміщуваних людей, площі тощо.
На плані евакуації зазначаються маршрути руху, евакуаційні виходи (сходові майданчики, зовнішні відкриті сходи, виходи назовні), маршрути руху, а також умовне графічне позначення у вигляді символів місць розташування кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння.
Головні та запасні шляхи евакуації вказують на планах штрих-пунктирними лініями різної довжини. Ці лінії мають бути вдвічі товстішими за лінії плану поверху й виконані зеленим кольром.
Головний шлях евакуації на поверсі слід зазначати в напрямку головного та запасних виходів, сходових майданчиків, а також сходів, які ведуть на перший поверх будинку. За наявності двох сходових майданчиків, рівноцінних щодо захищеності від диму та вогню, головний шлях евакуації вказують до найближчих сходів.
На плані поверху за допомогою символів зазначають місце розташування кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонів, пожежних кранів, вогнегасників.
План евакуації з поверху будинку ринку підписується розробником, узгоджується з начальником ДПД (за її наявності на об’єкті) та затверджується директором (керівником).

Схема1

Рис. 1. Приклад оформлення плану евакуації з території ринку на випадок виникнення пожежі: 1 — критий ринок; 2 — торгові місця з палаток; 3 — павільйони; 4 — торговельні ряди, улаштовані з автомобілів; 5 — кіоски.

Табл1

Схема2

Схема3Розсилка новин