Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Вимоги пожежної безпеки для підприємств торгівлі

Валентин СТОЄЦЬКИЙ,
начальник Київського підрозділу Добровільного пожежного товариства України

 1. Види приміщень

У функціональній структурі будинків підприємств роздрібної торгівлі передбачаються такі основні групи приміщень:
– торговельні й інші приміщення для обслуговування покупців (торговельні зали, зали приймання та видавання замовлень, кафетерії тощо);
– приміщення для приймання та зберігання товарів, приміщення для підготовки товарів до продажу (приймальні, розвантажувальні, комори та склади, охолоджувані камери, фасувальні, комплектувальні відділів замовлень тощо);
– підсобні приміщення для зберігання тари, контейнерів, упаковки, інвентарю, спецодягу тощо);
– службові та побутові приміщення (адміністративні, конторські, пожежний пост, кімнати персоналу, гардеробні, душові, туалети тощо);
– технічні приміщення систем інженерного обладнання (венткамери, машинні відділення ліфтів та холодильних установок, тепловий вузол, насосна станція пожежогасіння тощо).

 2. Розташування приміщень

2.1. В продовольчих магазинах приміщення комор і підготовки товарів до продажу слід передбачати, як правило, на одному рівні з відповідною за спеціалізацією торговельною залою.
2.2. В умовах реконструкції допускається розміщення комор (за винятком комор для легкозаймистих матеріалів і горючих рідин), приміщень для підготовки товарів до продажу та торговельних зал на різних рівнях у разі забезпечення зв’язку за допомогою підйомників, вантажних ліфтів або інших піднімальних пристроїв для товарів, а також сходів, пандусів, пасажирських ліфтів для покупців (відвідувачів) і персоналу.
2.3. Допускається розміщення в підвальному та цокольному поверхах комор і складських приміщень продовольчих і непродовольчих магазинів, торговельні зали яких розміщені на першому поверсі та вище, а також підсобних приміщень магазинів (у тому числі для приймання скляної тари, зберігання контейнерів, упаковки матеріалів, інвентарю для прибирання тощо), побутових приміщень (гардеробів, вбиралень, умивалень, душових, кімнат особистої гігієни жінок), технічних приміщень систем інженерного обладнання будинків.
2.4. Комори (склади) товарів, які є горючими легкозаймистими рідинами, горючими речовинами та матеріалами, або негорючих товарів в упаковці з горючих матеріалів слід розміщувати біля зовнішніх стін із віконними прорізами та відокремлювати їх від торговельної зали та підсобних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу й перекриттями 3-го типу, передбачаючи вхід до них через тамбур-шлюз.
2.5. У підприємствах торгівлі не допускається передбачати комори (склади), а також виробничі приміщення категорій А і Б за вибухопожежною небезпекою згідно з НАПБ Б.03.002.
2.6. Комори (склади) необхідно розділяти протипожежними перегородками 1-го типу на відсіки площею не більше 700 м2, допускаючи в межах кожного відсіку встановлення сітчастих чи інших перегородок, які не досягають стелі. Димовидалення в цьому випадку передбачається на відсік у цілому.

 3. Висота приміщень

У коридорах, складських, підсобних приміщеннях допускається скорочення висоти від підлоги до стелі до 2,2 м, у технічних приміщеннях без постійного перебування людей висоти проходів до обладнання в них до 1,9 м.

 4. Освітлення приміщень

4.1. Торговельні зали, фасувальні, комплектувальні, прасувальні, майстерні й інші примі­щення підприємств роздрібної торгівлі з тривалим перебуванням людей рекомендується забез­печувати природним освітленням.
4.2. Допускається влаштовувати без природного освітлення:
– торговельні зали;
– приміщення приймання скляної тари від населення;
– складські приміщення;
– підсобні (комори для зберігання тари, контейнерів, інвентарю, у тому числі інвентарю для прибирання);
– побутові приміщення персоналу;
– технічні — тобто всі приміщення, які допускається розміщувати в підвальних поверхах згідно з ДБН В.2.2-9 і для яких може передбачатися лише штучне освітлення згідно з ДБН В.2.5-28. У цьому випадку зазначені приміщення мають бути обладнані системою примусового димовидалення.

5. Підлога

Підлога на шляхах переміщення товарів та евакуації з торговельних залів не повинна мати порогів. Асфальтова підлога допускається лише в розвантажувальному приміщенні на майданчику для автомобілів. У решті приміщень матеріал підлоги визначається проектом за погодженням із органами державного пожежного та санітарного нагляду.

6. Двері
Двері комор та приміщень для приймання товарів мають бути протипожежними не нижче 2-го типу, двополотними завширшки щонайменше 1,3 м і заввишки щонайменше 2,3 м. При цьому ширина одного з полотен повинна бути мінімум 0,8 м.

 7. Димовидалення

7.1. З комор площею до 50 м2, які мають виходи до коридорів, димовидалення допускається передбачати через вікна, які відчиняються та розташовані в кінці коридорів, якщо відстань від дверей комори до такого вікна становить не більше 15 м.
76.2. З комор (складів), які прилягають до розвантажувальних (завантажувальних) приміщень та платформ і сполучені з ними дверними та віконними прорізами, димовидалення влаштовувати не потрібно.
7.3. З комор (складів) площею понад 50 м2 слід передбачати димовидалення через віконні прорізи чи спеціальні шахти, а в разі розміщення таких комор у підвальному поверсі — передбачати для кожного відсіку не менше двох вікон з приямками розміром щонайменше 1,2 м х 0,9 м. Вільну площу зазначених вікон необхідно приймати за розрахунком, але не менше 0,2 % від площі цих приміщень.
7.4. Для обмеження поширення диму в будинках, у яких торговельні зали сполучаються між собою через відкриті прорізи в перекритті, слід влаштовувати резервуар диму — димову зону, огороджену по периметру протидимовими завісами. Допускається як завіси використовувати будівельні конструкції, якщо вони не мають прорізів (отворів). Висота протидимових завіс визначається за розрахунком згідно зі СНиП 2.04.05.
7.5. У торговельних залах без природного освітлення повинні влаштовуватися системи протидимної вентиляції (димовидалення). Необхідність влаштування системи димовидалення в торговельних залах з природним освітленням визначається згідно з вимогами СНиП 2.04.05.

 8. Холодильні камери

8.1. Холодильні камери не допускається розміщувати поруч з котельнями, бойлерними, душовими та іншими приміщеннями з підвищеною температурою, вологістю, а також над такими приміщеннями та під ними.
8.2. Теплоізоляцію огороджувальних конструкцій холодильних камер слід проектувати з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2 відповідно до розрахункової внутрішньої температури повітря в камерах, але не нижче –15 °С у камерах для зберігання заморожених продуктів та морозива (низькотемпературні камери) і не вище –2 °С у решті холодильних камер.

 9. Протипожежні стіни

9.1. Найбільшу площу поверху чи його частини між протипожежними стінами 1-го типу (протипожежного відсіку) залежно від ступеня вогнестійкості та поверховості будинків підприємств торгівлі слід приймати згідно з Табл. 1.

Таблиця 1

Ступінь вогнестійкості будинків

Найбільша кількість поверхів

Найбільша площа поверху чи його частини між протипожежними стінами 1-го типу, м2

Одноповерхових

Двоповерхових

3–5-повер-хових

І–ІІ

5

3500

3000

2500

III

2

2000

1000

ІІІа, ІІІб

1

1000

IV, IVа і V

1

500

 

9.2. Підприємства торговельною площею більше 100 м2, розташовані в будинках іншого призначення, слід відокремлювати від інших підприємств і приміщень протипожежними перешкодами (у будинках І ступеня вогнестійкості — протипожежними стінами
2-го типу, перегородками вогнестійкістю ЕІ 60, перекриттями 2-го типу; у будинках ІІ–III ступенів вогнестійкості протипожежними стінами 3-го типу, перегородками 1-го типу, перекриттями 3-го типу; у будинках IIIа, IIIб, IV, IVa ступенів вогнестійкості — протипожежними перегородками 2-го типу).

 10. Шляхи евакуації

10.1. Для розрахунку шляхів евакуації кількість покупців, які одночасно перебувають в торговельній залі, слід визначати з розрахунку на одну людину (включаючи площу, зайняту обладнанням):
– для магазинів — 3 м2 площі торговельної зали в містах і селищах; 2 м2 — у селах;
– для ринків — 1,6 м2 площі торговельної зали ринкової торгівлі.
10.2. З торговельної зали повинно бути передбачено не менше двох розосереджених евакуаційних виходів безпосередньо назовні або до сходових майданчиків типу СК 1, які мають двері з пристроями самозачинення та ущільнення в притулах.
10.3. Відстані від найвіддаленішої точки торговельної зали до найближчого евакуаційного виходу назовні або до сходового майданчика слід визначати згідно з Табл. 2, відповідно до із об’єму зали та ступеня вогнестійкості будинку.

Таблиця 2

Торговельні зали

Ступінь вогнестійкості будинку

Відстань, м, у залах об’ємом, тис. м3

до 5

більше 5 до 10

більше 10

Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає:

 

 

 

 

25 % і більше

I, II

50

65

80

ІІІ, ІІІб, IV

35

45

ІІІа, IVa, V

25

менше 25 %

І, II

25

30

35

 

III, ІІІб, IV

15

20

 

ІІІа, IVa, V

10

 10.4. Влаштування евакуаційних виходів через розвантажувальні приміщення та комори (склади) не допускається.
10.5. У підприємствах роздрібної торгівлі торговельною площею до 150 м2, розміщених в одноповерхових окремо розташованих будинках, вбудовано-прибудованих, прибудованих чи вбудованих об’ємах (приміщеннях) у будинки іншого призначення, допускається використовувати як другий евакуаційний вихід із торговельної зали вихід через групу неторговельних приміщень, за винятком комор і розвантажувальних приміщень.
10.6. З неторговельних приміщень з одночасним перебуванням не більше ніж 50 осіб, якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги до виходу з цих приміщень не перевищує 25 м, допускається влаштовувати один евакуаційний вихід.
10.7. За наявності на шляхах евакуації розсувних (обертових) дверей поряд з ними слід влаштовувати двері, які відчиняються за напрямом евакуації та відповідають вимогам ДБН В.1.1-7-2002 до евакуаційних виходів.
10.8. Ширина кожного полотна двополотних евакуаційних дверей
повинна бути щонайменше 0,8 м.
10.9. Ширину евакуаційних виходів (дверей) з торговельної зали слід визначати за розрахунком, відповідно до кількості людей, які евакуюються через цей вихід, згідно з Табл. 3, але не менше 1,2 м.

Таблиця 3

Торговельні зали

Ступінь вогнестійкості будинку

Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей) у залах об’ємом, тис. м3

до 5

більше 5 до 10

більше 10

Якщо площі основних евакуаційних проходів від площі зали становлять:

 

 

 

 

25 % і більше

І, II

165

220

275

III, ІІІб, IV

115

155

ІІІа, IVa, V

80

менше 25 %

І, II

75

100

125

III, ІІІб, IV

50

70

ІІІа, IVa, V

40

10.10. Ширину основних евакуаційних проходів у торговельній залі слід приймати відповідно до розміру торговельної площі:
– до 100 м2 включно — 1,4 м;
– від 100 м2 до 150 м2 включно — 1,6 м;
– від 150 м2 до 400 м2 включно — 2 м;
– понад 400 м2 — 2,5 м.
10.11. Площа проходів між турнікетами, кабінами контролерів-касирів (місцями реєстраторів розрахункових операцій) і проходів із зовнішнього боку від торговельної зали вздовж вузла розрахунку до площі основних евакуаційних проходів не включається.
10.12. У будинках І і II ступенів вогнестійкості в торговельних залах допускається розміщувати відкриті сходи типу С2 (чи пандуси) з першого до другого або з цокольного до першого поверху. Ці сходи чи пандуси допускається враховувати в розрахунку шляхів евакуації не більше ніж для половини кількості покупців, які перебувають у відповідній торговельній залі, а для евакуації решти покупців передбачати не менше двох сходових майданчиків типу СК1.
10.13. Уклони маршів сходів та пандусів, їх ширину слід приймати згідно з ДБН В.2.2-9, при цьому ширина маршів відкритих сходів має бути щонайменше 1,45 м і щонайбільше 2,5 м.

11. Встановлення ґрат

11.1. У разі необхідності встановлення ґрат на вікнах приміщень, де перебувають люди (у торговельних залах, службових, побутових приміщеннях), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися.
11.2. Встановлювати стаціонарні (незнімні) ґрати дозволяється у коморах, складах, касах тощо згідно з чинними нормативними документами.

12. Застосування будматеріалів

12.1. У будинках І, II, III, IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості опорядження стін, стель торговельних залів підприємств торгівлі повинно передбачатися з негорючих матеріалів або матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2.
12.2. Будівельні матеріали, які застосовуються на шляхах евакуації (в коридорах, на сходових майданчиках, сходах, у ліфтових холах, вестибюлях) будинків підприємств торгівлі, мають відповідати вимогам п. 5.24 ДБН В.1.1-7-2002. При цьому на шляхах евакуації не допускається використовувати килимові покриття.

13. Протипожежне обладнання

13.1. Автоматичними установками пожежогасіння повинні
бути обладнані будинки та приміщення підприємств торгівлі, у тому числі речові, продуктово-речові ринки:
– будинки І, II ступенів вогнестійкості із збільшеною площею протипожежних відсіків;
– двоповерхові будинки із розміщенням торговельних залів на двох поверхах із загальною торговельною площею понад 3500 м2;
– будинки з розміщенням торговельних залів на трьох та більше поверхах незалежно від їх загальної торговельної площі;
– підприємства із загальною торговельною площею 150 м2 та більше або із загальною площею 400 м2 і більше, розташовані в підвальних поверхах.
13.2. Автоматичними установками пожежної сигналізації повинні бути обладнані будинки та приміщення підприємств торгівлі:
– продуктові ринки;
– магазини і ринки, які не названі раніше.
13.3. Підприємства торгівлі повинні обладнуватися системами оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей у разі пожежі згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002.
13.4. Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання та пристосовані для опломбування й візуального огляду їх без розкриття.
13.5. Конструкція шафи пожежного крана повинна передбачати, крім розміщення в ній пожежного крана діаметром 50 мм або 65 мм (укомплектованого пожежним рукавом відповідного діаметра та стволом), наявність пожежного кран-комплекту з напівжорстким рукавом діаметром щонайменше 25 мм, виконаного згідно з ДСТУ 4401-1 та приєднаного до пожежного стояка через вхідний запірний вентиль, а також двох вогнегасників.
13.6. У шафах пожежних кранів слід також передбачати кнопки дистанційного відкривання поповерхових клапанів димовидалення та підпору повітря й вмикання вентиляторів протидимного захисту.

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека».

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин