Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Пожежна небезпека газового господарства та заходи безпеки

(Закінчення. Початок у № 8, 10/2012 р.)

Володимир КОСЮК,

фахівець з пожежної безпеки в галузі електроенергетики

Красный подзаголовок:

Безпека газопостачання теплових електростанцій

Прокладання газопроводів

На території ТЕС слід передбачати наземне прокладання газопроводів з урахуванням максимального використання існуючих або проектованих естакад та опор інших трубопроводів (п. 7.6 ДБН В.2.5-20-2001).

В системах газопостачання ТЕС та котелень не допускається прокладання газопроводів через відкриті розподільні пристрої та трансформаторні підстанції, склади палива.

Не допускається прокладання газопроводів через будинки та споруди, які не пов’язані з використанням газу, а також у газоходах, галереях паливоподачі, повітропроводах, ліфтах та вентиляційних шахтах (п. 7.7 ДБН В.2.5-20-2001).

Прилади вимкнення

На газопроводі при введенні його до ГРП, розташованому на території електростанції, слід передбачати прилад вимкнення з електроприводом на відстані не менше 10 м від будівлі ГРП.

При спорудженні ГРП для одного блоку ТЕС потужністю 800 МВт і вище безпосередньо після приладу вимкнення перед ГРП необхідно передбачати відсічній швидкодійний клапан (п. 7.10 ДБН В.2.5-20-2001).

В ГРП слід передбачати не менше двох (один резервний) запобіжних скидних клапанів (ПСК). Пропускну спроможність ПСК слід приймати у розмірі 15–16 % максимальної продуктивності ГРП. Перед кожним ПСК слід передбачати відключаюче улаштування (п. 7.13 ДБН В.2.5-20-2001).

В ГРП слід передбачати приміщення щита управління для розміщення щитів вторинних КІП, апаратури автоматичного регулювання, управління та сигналізації, шаф засувок, виконавчих механізмів регулюючих клапанів, телефону (п. 7.14 ДБН В.2.5-20-2001).

Скидні та продувочні трубопроводи

Скидні трубопроводи від ПСК необхідно розташовувати з боку будівлі ГРП, протилежної повітрозабірним пристроям систем вентиляції. Відстань від кінцевих ділянок скидних трубопроводів до місць забору повітря для припливної вентиляції повинна бути не меншою за 10 м по горизонталі і 6 м по вертикалі.

Якщо відстань від скидних газопроводів ПСК по горизонталі до світлоаераціонного ліхтаря найвищої сусідньої будівлі менше 20 м, скидні газопроводи повинні бути виведені на 2 м вище за ліхтар цієї будівлі.

Продувочні газопроводи слід виводити вище дефлекторів ГРП щонайменше на 1 м і мінімум 5 м від рівня землі (п. 7.15 ДБН В.2.5-20-2001).

Запірна арматура

На кожній лінії регулювання в ГРП слід передбачати установку листових заглушок після першого і перед останнім по ходу газу приладом вимкнення (п. 7.16 ДБН В.2.5-20-2001).

Тяги, з’єднувальні важелі виконавчих механізмів і регулюючих органів, які проходять крізь стіни регуляторного залу, слід прокладати у футлярах, забетонованих в стінах. Футляри необхідно заповнювати азбестовою пушонкою, а сальники з обох боків футляра — азбестовим шнуром (п. 7.17 ДБН В.2.5-20-2001). Управління регулюючою та запірною арматурою ГРП слід передбачати зі щита головного корпусу при збереженні можливості управління з місцевого щита ГРП. Покажчик положення регулюючої арматури слід передбачати на щиті головного корпусу і на місцевому щиті ГРП (п. 7.19 ДБН В.2.5-20-2001).

Прокладання всіх газопроводів в межах ГРП і до котлів виконується наземним (п. 4.3.4 ВНТП-81).

На газопроводах повинна застосовуватись сталева арматура І класу герметичності (п. 8.3.20 НАПБ 05.028-2004).

На газопроводах, якими подається попутний газ від нафтопереробних і інших підприємств, повинні встановлюватися пристрої з уловлювання рідкого горючого конденсату. Газопроводи повинні укладатися з ухилом не менше 0,003 по ходу газу (п. 8.1.6 НАПБ 05.028-2004).

Для забезпечення вибухобезпечності повинні бути встановлені:

— на вводах газопроводу до котельної установки — запірна засувка з електричним приводом, фланці для установки засувки з пристосуванням для їх розтиску і зі струмопровідною перемичкою; штуцер для з’єднання з магістраллю продувного агента;

— швидкодійний запірний клапан;

— на підведенні газу безпосередньо біля кожного пальника — запірна засувка І класу герметичності з електроприводом і запірний орган І класу герметичності з ручним і електричним приводом (п. 2.2.14 ПР 34-00-006-84).

Приміщення, в яких установлені агрегати на природному газі, а також ГРУ повинні бути оснащені сигналізаторами на загазованість цих приміщень (п. 7.37 ДБН В.2.5-20-2001).

Заходи захисту газопроводів

Для запобігання пошкодження газопроводів при використанні землерийних машин останній шар ґрунту над пошкодженим газопроводом товщиною 200–З00 мм необхідно знімати вручну лопатами з дотриманням заходів безпеки.

Газопроводи, які прокладаються відкрито, повинні бути пофарбовані згідно з вимогами діючих державних стандартів (ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»).

Забороняється використовувати діючі газопроводи для улаштування підвіски (опори) пристосувань і настилів будівельних риштувань.

При вимушеному перетинанні зварювальним електрокабелем діючих газопроводів повинне виконуватися додаткове його ізолювання або встановлюватися повітряна підвіска.

Обладнання ГРП і ГРУ

Газорегуляторні пункти (далі ГРП) і газорегуляторні установки (далі ГРУ) електростанцій повинні відповідати вимогам Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98).

У приміщеннях газового господарства ГРП, ГРУ повинні бути вивішені схеми та інструкція з експлуатації обладнання, в якій мають бути вказані вимоги пожежної безпеки.

Зовні приміщень на видних місцях слід встановити стандартні знаки безпеки, а на воротах ГРП — табличку з номером телефону відповідального за пожежну безпеку та газове господарство.

Приміщення з контрольно-вимірювальними та керуючими приладами повинно бути відділено від ГРП і ГРУ газонепроникною стіною. Проходження комунікацій через стіну допускається тільки з застосуванням герметичних сальників.

Газонебезпечні роботи повинні проводитись тільки за нарядом згідно з правилами техніки безпеки. Перед допуском до роботи з персоналом повинен проводитись інструктаж з норм охорони праці та пожежної безпеки.

Перед початком вогненебезпечних робіт (зварювання, різання тощо) слід вжити заходів з попередження накопичення залишків газу та надходження його до місця роботи, провести аналіз повітря на відсутність вибухонебезпечних концентрацій (особливо в непровітрюваних зонах), а також одержати дозвіл головного інженера підприємства на виконання робіт.

Підготовку технологічного обладнання до ремонту, демонтаж і монтаж після ремонту в діючому ГРП (ГРУ), як правило, дозволяється виконувати протягом світлового дня.

В аварійній ситуації допускається виконувати ці роботи в нічний час при умові забезпечення додаткових заходів безпеки: підсилення освітлення, встановлення додаткового нагляду, а також забезпечення постійного контролю загазованості приміщення.

Забороняється проводити монтаж або ремонт обладнання і газопроводів у приміщенні при непрацюючій вентиляції. При виході з ладу системи вентиляції ГРП (ГРУ) слід вжити заходів для виключення утворення вибухонебезпечної концентрації газу в приміщенні.

Тиск у газових апаратах або газопроводах для виконання ремонтних робіт повинен знижуватися після їх відключення тільки через продувні свічі або регулятори тиску. Забороняється для цих цілей розводити фланцеві з’єднання на запірній арматурі.

Заглушки, встановлені на газопроводах, мають бути розраховані на максимально можливий тиск газу при аварії та ремонтних роботах. Заглушки повинні мати хвостові виступи за фланці.

Відігрівання газопроводів і арматури повинно проводитися парою або гарячою водою. Забороняється застосування для цих цілей джерел тепла з відкритим вогнем.

Роботи з ремонту електрообладнання ГРП (ГРУ) і заміни перегорілих електроламп повинні проводитися при знятому струмі. При недостатньому природному освітленні допускається застосування переносних світильників у вибухобезпечному виконанні або додаткове встановлення їх зовні за заскленим віконним блоком.

Вимоги до встановлення газових приладів

У разі встановлення газових плит біля стін (перегородок) з горючих матеріалів стіни (перегородки) слід ізолювати негорючими матеріалами: штукатуркою, покрівельною сталлю по негорючому теплоізоляційному матеріалу не менше 3 мм завтовшки тощо. Ізоляція повинна виступати за габарити плити не менше ніж на 0,1 м з кожного боку і не менше 0,8 м згори.

Відстань від плити до ізольованих негорючими матеріалами стін (перегородок) повинна бути не менше 0,07 м. Відстань між плитою та неізольованою стіною (перегородкою) з горючих матеріалів повинна бути не менше 1 м.

Встановлення газових проточних водонагрівників потрібно передбачати на стінах (перегородках) з негорючих матеріалів. Допускається встановлювати проточні водонагрівники на обштукатурених, а також на облицьованих негорючими або важкогорючими матеріалами горючих стінах (перегородках) на відстані не менше 0,03 м від них. Ізоляція повинна виступати за габарити корпуса водонагрівників не менше ніж на 0,1 м.

Встановлення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів та ємкісних газових водонагрівників слід виконувати біля стін з негорючих матеріалів або біля стін, захищених негорючими або важкогорючими матеріалами, на відстані не менше 0,1 м.

Меблі та інші предмети з горючих матеріалів слід встановлювати не ближче 0,2 м від газових приладів.

Дії при витоках газу

При різких змінах тиску газу слід негайно виявити та усунути їхні причини, а також перевести котельні установки на спалювання резервних видів палива.

На подложке, не перемещать

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

При появі в приміщенні запаху газу слід негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу та провітрити приміщення. До усунення несправності у приміщенні забороняється застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади. Забороняється застосування відкритого вогню для пошуку місць витоку газу.

При утворенні витоку газу з газопроводу аварійну ділянку (зону) потрібно негайно обгородити, вивісити відповідні попереджувальні й заборонні знаки безпеки, а також терміново відключити пошкоджений газопровід або обладнання.

Вимоги при роботі в загазованих приміщеннях

При роботі в приміщеннях ГРП (ГРУ) і в загазованому середовищі повинні застосовуватись інструменти з матеріалу, який виключає іскроутворення. Використання інструментів з чорного металу допускається при умові покриття робочої частини густим мастилом.

Персонал повинен бути у взутті, яке виключає іскроутворення, і в одязі з матеріалу, який не накопичує статичних зарядів.

Газонебезпечні роботи повинні проводитись відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98.Розсилка новин