Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Щодо системи управління охороною праці на підприємстві

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 18.12.2015 р. N 5820/0/4.4-06/6/ДП-15

Державна служба України з питань праці (далі - Держпраці) розглянула лист та повідомляє.

Законодавство України про охорону праці складається з Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці", Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 (далі - Довідник), зазначено, що конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, враховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Посадова інструкція визначає організаційно-правовий статус працівників і передбачає відповідний перелік конкретних завдань та обов'язків, прав, повноважень, відповідальності, необхідних знань та кваліфікації, які забезпечують належні умови для ефективної роботи працівника.

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад з урахуванням вимог та рекомендацій Довідника, а також положення про відповідний структурний підрозділ.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці (далі - СУОП). СУОП організовується таким чином, щоб було забезпечено адекватне та постійне управління з урахуванням усіх факторів, які впливають на стан охорони праці, орієнтованого на проведення запобіжних дій, які унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій.

Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках на підприємстві в цілому.

В Україні діє національний стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги" та OHSAS 18002 як пробний стандарт ДСТУ-П OHSAS 18002 для інформування і визначення можливості його застосування в умовах національного ринку та з особливістю СУОП на національних підприємствах.

Розділ 4 OHSAS 18001:2010 визначає, що керівництво підприємства повинно визначити обов'язки, функції, розподіл відповідальності та підзвітності, делегування повноважень для полегшення результативного управління; обов'язки, відповідальність та повноваження має бути задокументовано та доведено до відома відповідних осіб.

Відповідне документування можна здійснити шляхом визначення конкретних повноважень працівника у сфері охорони праці в посадових інструкціях.

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (далі - Рекомендації), що були затверджені Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008, з метою сприяння суб'єкту господарювання щодо досягнення рівня охорони праці на виробництві, що відповідає мінімальним вимогам до забезпечення безпечних та здорових умов праці найманих працівників, які встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, носять виключно рекомендаційний характер.

Використовуючи Рекомендації, суб'єкт господарювання має можливість розробити власну систему управління охороною праці на підприємстві як складову частину загальної системи управління організацією.

 

Заступник Голови

О. Румежак

Номер: 
5820/0/4.4-06/6/ДП-15
Тип: 
Лист
Видавці: 
Інше
Дата прийняття: 
18 грудня, 2015


 

Розсилка новин